Chúa Nhật 6 Thường Niên – Ngày 11/02/2018

Lời Chúa: Mc: 1,40 - 45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. Đó là lời Chúa.

 


Suy niệm

XÓT THƯƠNG HAY VÔ CẢM

“Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh” (Mc 1,43).

Đối với người Do Thái xưa, bệnh phong cùi là một loại bệnh ghê tởm, bị mọi người xa tránh và phải sống cô độc. Người bị bệnh phong vừa đau đớn về thể xác, khi bị các vết thương hành hạ; lại vừa rất mực đau đơn về tinh thần, khi bị mọi người kể cả những người thân thiết xa tránh. Xã hội dường như vô cảm trước sự đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần của người bệnh. Trước những nỗi đau xé lòng đó, Chúa Giêsu đã thấu cảm và chạnh lòng thương anh phong cùi như trong bài Tin mừng hôm nay. Đức Giêsu đã vượt qua mọi rào cản của xã hội: Sự vô cảm, lề luật, những định kiến, v.v. để chạm vào anh cùi và chữa lành thể xác cũng như tinh thần cho anh. Ngài đã thắp lên trong anh ngọn lửa của lòng thương xót và nghị lực sống.

Sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên hiện thân của lòng thương xót Chúa. Chúng ta cần gạt bỏ đi sự vô cảm trước những đau khổ của tha nhân. Bên cạnh đó, Chúa mời gọi ta hãy biết nhạy bén trước những nhu cầu của người khác và nhất là hãy góp phần làm cho bản thân, gia đình, Giáo hội, và xã hội trở thành thánh địa của lòng Chúa xót thương.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin xót thương chúng con là kẻ có tội. Xin mở lòng chúng con, để chúng con biết yêu thương nhau. Xin tạo cho chúng con tấm lòng biết xót thương, để chúng con biết đẩy xa thói vô cảm đang nhấn chìm tâm hồn chúng con. Amen.


Comments are closed.