Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Ngày 21/05/2017

Lời Chúa: Ga 14, 15-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.


Suy niệm

SỐNG TÌNH YÊU VỚI CHÚA TRONG THÁNH THẦN

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,15-16)

Sau khi dùng Bữa Tiệc Ly với các tông đồ, Chúa Giêsu nói lời cáo biệt với các ông là Ngài sắp đi đến một nơi mà hiện tại các ông không thể đến được. Các tông đồ trở nên xao xuyến và sợ hãi. Các ông tưởng chừng như phải hoàn toàn xa cách Chúa. Chúa Giêsu tỏ cho các ông biết rằng: giữa Chúa và các ông luôn tồn tại một mối dây tình yêu. Ai muốn đến được với Chúa phải có lòng mến Chúa và Chúa sẽ xin Cha ban Thánh Thần giúp người ấy sống mối tình này cách trọn hảo: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,15-16).

“Nói thì dễ, làm mới khó”; và lời nói của con người không phải là Lời Chân Lý. Con người cần thông qua việc làm để làm chứng cho lời nói của mình cũng như biểu lộ tình cảm nội tâm. Chúa Giêsu không chấp nhận một tình yêu trừu tượng, cảm xúc đơn thuần hay bị động, “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu” (Mt 7,21a). Chúa đòi hỏi các môn đệ thể hiện lòng mến Chúa cách sống động qua việc sống các giáo huấn của Chúa trong tình yêu, “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).

Nhưng sống theo Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa thì vượt sức con người. Do đó, Chúa hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Thánh Thần đã hoạt động trong cuộc đời Chúa Giêsu thế nào thì nay Ngài cũng ở lại và giúp những ai đón nhận Ngài trong đức tin như vậy. Người ấy sẽ ở lại trong Sự Thật, sẽ thấm nhuần tình yêu trao hiến tinh thuần “Agape” của Thần Khí để mở rộng và kết hiệp bền chặt với Thiên Chúa cũng như với tha nhân trong phục vụ vị tha và trao hiến hoàn toàn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và ở lại trong chúng con luôn mãi. Xin Chúa mở lòng trí chúng con, giúp chúng con biết đón nhận và sống thánh ý Thiên Chúa qua các giáo huấn của Chúa Giêsu trong tình yêu trao hiến. Amen


Comments are closed.