Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 12, 41-44

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.


Suy niệm

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Chúa Giêsu đã khen ngợi sự quảng đại rất chân thành của bà góa nghèo trong Tin Mừng đã dâng hai đồng xu là tất cả những gì bà có để nuôi thân, là chính cuộc sống của bà. Ngài trân trọng lễ dâng mọn hèn của bà, vì Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn con người, luôn ưa thích tấm lòng hơn là lễ tế (Mt 9, 13).

Lối sống thực dụng hôm nay dễ làm con người có khuynh hướng đánh giá nhau qua những sở hữu vật chất, đồng thời, cố tô đắp giá trị ảo cho bản thân bằng những vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên các giá trị đích thực của nhân phẩm con người. Như bà góa nghèo, các Kitô hữu được mời gọi can đảm lội ngược dòng khi sống thật với lòng mình, thành tâm với Thiên Chúa và cư xử chân thành với tha nhân.

Lạy Chúa, chúng con đã nhiều lần không dám cho đi cách trọn vẹn vì sợ mất mát quá nhiều. Xin mở rộng tâm hồn và đôi tay của mỗi người trong gia đình chúng con để biết sống quảng đại với Chúa và với mọi người, vì biết rằng : cho thì có phúc hơn là nhận. Amen.


Comments are closed.