Thứ Hai sau Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 18, 35-43

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.


Suy niệm

“Khi Chúa Giêsu đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-38).

Tin Mừng hôm nay phác họa một bức chân dung thật đẹp về lòng tín thác của anh mù thành Giêricô vào Thầy Giêsu. Anh chưa một lần được nhìn thấy hình dáng Thầy, tiếp xúc riêng tư với Thầy thì lại càng không có; nhưng chắc chắn là anh đã nghe được nhiều tiếng đồn về Thầy và nhiều phép lạ phi thường mà Thầy đã thực hiện giữa đám đông dân chúng. Vì thế, anh đã mạnh dạn và lớn tiếng kêu xin: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!”. Với lời kêu xin này, anh đã diễn tả một cách mãnh liệt lòng tin và sự tín thác của mình vào tình yêu và quyền năng của Thầy Giêsu.

Anh mù thành Giêricô để lại cho mỗi chúng ta một tấm gương sáng ngời về lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Tín thác nơi Thiên Chúa là ý thức mình cần có Thiên Chúa để hiện hữu, được sống và được cứu độ. Tín thác nơi Thiên Chúa cũng là biết cậy trông hoàn toàn vào quyền năng và tình thương của Ngài. Tín thác là hoa trái của một đức tin sâu xa; chính nhờ đức tin, ta sẽ cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa và nhận ra phép lạ Ngài thực hiện mỗi ngày trong mỗi cảnh huống của đời ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chân nhận sự thật về con với bao yếu đuối và bất toàn, để con luôn biết cậy trông vào tình thương và lòng nhân hậu của Chúa. Xin ban cho con ơn đức tin, để con mạnh dạn đến với Chúa và thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con”. Amen.


Comments are closed.