Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.


Suy niệm

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Vào thời Chúa Giêsu, những người Sađốc không tin vào có sự sống đời sau. Chúa Giêsu đến trần gian để mạc khải cho con người biết về Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa của kẻ sống. Ai tin vào Thiên Chúa, thì tìm được hạnh phúc đời này và đời sau được sống đời đời.

Sống trong xã hội tục hóa hôm nay, người kitô hữu dễ đánh mất những giá trị thiêng liêng mà lo mải mê tìm giá trị chóng qua ở đời này. Hạnh phúc đích thực Chúa hứa ban không chỉ là niềm vui giới hạn của trần thể, nhưng là niềm vui vĩnh cửu trong Nước Trời khởi sự từ hôm nay. Ước mong mỗi kitô hữu luôn sống cho Chúa để tìm được niềm vui và hạnh phúc trong Chúa.
 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người trong gia đình chúng con biết lấy Chúa là cùng đích đời mình, biết nghe và sống Lời Chúa để sau nay chúng con cùng nhau được ở bên Chúa luôn mãi. Amen.


Comments are closed.