Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Lc 9, 23-25

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?” Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các Thiên Thần”.


Suy niệm

” Còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống “.

Giáo Hội Việt Nam long trọng mừng kính các Thánh Tử đạo, cha ông, tiền bối của chúng ta. Các ngài là những chứng nhân đã can trường làm chứng cho đức tin, là những người đã sống triệt để lời gọi mời của Chúa Giêsu, khi “bỏ mình, vác thập giá hằng ngày” để theo Người. Hy sinh mạng sống vì Tin Mừng, các ngài cũng chứng tỏ tình yêu và trung thành với Đấng đã yêu thương và sẽ trung tín giữ lời hứa ban sự sống dành cho những ai dám “mất mạng sống vì Ngài”.

Giữa cuộc sống đầy khó khăn hôm nay, đức tin của chúng ta cũng bị thử thách trăm bề. Chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn, để rồi dễ dàng bỏ qua những cơ hội làm chứng cho đức tin. Tệ hại hơn, lắm lúc cuộc sống của nhiều tín hữu đi ngược lại giáo lý của Chúa, một cách nào đó đã “chối bỏ” hay “hổ thẹn” vì Chúa và lời Người. Liệu chúng ta có xứng đáng là con cháu các vị Tử đạo? Liệu hạt giống đức tin mà các ngài đã tưới gội bằng máu, có trổ sinh nơi gia đình, xứ đạo của chúng ta?
 

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, xin cầu bầu cho quê hương đất nước chúng con. Xin cho các tín hữu Việt Nam, biết can đảm gìn giữ và phát huy những di sản đức tin mà các Ngài đã trân quý, bảo quản bằng chính máu và mạng sống. Nhờ đó, chúng con xứng đáng là con cháu của các chứng nhân đức tin anh hùng. Amen.


Comments are closed.