Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

 


Suy niệm

 Khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón nhận nước Thiên Chúa. Việc đáp lại lời mời gọi của Chúa sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự canh tân. Sám hối sẽ mãi là câu chuyện buồn không có hồi kết, như thể một ngõ cụt nếu nó không thúc đẩy người ta đến một lối sống mới theo những giá trị Tin Mừng. Các tông đồ đầu tiên đã cho chúng ta một mẫu gương của việc đáp lại tiếng Chúa: sẵn sàng từ bỏ cuộc sống cũ để đi theo Chúa, trở thành “những ngư phủ chài lưới người”.

 Tình thương và quyền năng của Thiên Chúa chính là động lực thúc đẩy chúng ta sám hối và canh tân đời sống, vì “tội các ngươi dù có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết” (Is 1, 18). Việc Chúa Giêsu tin tưởng chọn gọi các tông đồ từ những ngư phủ tầm thường minh chứng cho lòng xót thương đó. 

Lạy Chúa, đã bao nhiêu lần chúng con đến xưng thú lỗi lầm nơi Tòa giải tội, nhưng hình như cuộc trở về này vẫn chưa bao giờ trọn vẹn, vì chúng con không đủ sức thoát lối sống cũ để canh tân. Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho chúng con, để nhờ niềm tin vào lòng xót thương và quyền năng của Chúa, chúng con dám can đảm sống theo những giá trị của Tin mừng. Amen. 


Comments are closed.