Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm A

Lời Chúa: Mt 11,2-11

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.


Suy niệm

“Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11, 6).

Hôm nay, Gioan Tẩy Giả đã đặt lại vấn đề về Đấng Messia. Hình ảnh Đấng Thiên Sai xuất hiện không uy quyền như ông nghĩ, các việc Người làm chẳng giống với những gì ông tưởng. Ông đã đặt câu hỏi trong sự hoài nghi và có phần thất vọng về Đấng mà ông vẫn hằng loan báo: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” (Mt 11,3). Trước câu hỏi có vẻ “ngớ ngẩn” ấy, Đức Giêsu không quở trách Gioan, cũng không dùng quyền năng để chứng minh cho ông thấy. Người ân cần kêu mời ông hãy bình tâm và kiên nhẫn cứu xét lại những việc tốt đẹp Người đã thực hiện. Thật phúc thay cho Gioan, nếu ông không “vấp ngã” nhưng “tái khẳng định” lại niềm tin về Đấng Messia là chính Đức Giêsu.

Thực tế cuộc sống hiện nay, không ít các gia đình, đặc biệt là gia đình của những người trẻ mới bước vào đời sống hôn nhân, đã đi đến chỗ “vấp ngã”, phát xuất từ sự thất vọng và thiếu tin tưởng lẫn nhau. Họ thường phải đối diện với sự khác biệt rất lớn trước và sau hôn nhân. Mọi sự dường như đều thay đổi rất nhiều so với những suy nghĩ vốn có, cộng thêm với những áp lực cuộc sống, những khó khăn trong gia đình … làm cho việc đặt lại vấn đề về người bạn đời, con cái và cuộc sống gia đình rất dễ xảy ra và có thể dẫn đến những kết cục đáng tiếc. Đối diện với cuộc khủng hoảng niềm tin đó, vợ chồng hãy biết kiên nhẫn nhìn lại những nét đẹp của nhau, những việc tốt đẹp đã làm được cho nhau, cho con cái và nhìn nhận những giá trị cao cả của đời sống gia đình. Từ đó, vợ chồng biết kiên nhẫn cùng nhau tìm cách vượt qua và “tái khẳng định” niềm tin nơi gia đình mình. Như vậy, trước những khủng hoảng niềm tin trong gia đình, thật phúc thay nếu họ không “vấp ngã”.

Lạy Chúa, ba phần tư chặng đường Mùa Vọng đã trôi qua, ngọn nến hồng diễn tả niềm vui ngày Chúa sắp đến đã được thắp lên ở các ngôi thánh đường. Thế nhưng, nhiều ngọn “nến vàng”, “nến xanh”, “nến hồng” nơi các gia đình đang chỉ còn leo lét cháy vì phải đương đầu với những cơn gió thốc của sự xung đột, thất vọng và thiếu tin tưởng lẫn nhau. Xin Chúa cho các gia đình biết mở lòng đón Chúa đến, hầu nhận thêm nguồn sáp tình yêu của Chúa để những ngọn nến trong gia đình tiếp tục bừng sáng lung linh và mang lại hơi ấm tình yêu, niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Amen.


Comments are closed.