Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm A

Lời Chúa: Mt 1,18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.


Suy niệm

“Đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: ‘Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần’” (Mt 1, 20).

Từ bỏ ý riêng để đón nhận ý Chúa là điều mà mỗi Kitô hữu đang tìm kiếm mỗi ngày. Khi đứng trước một sự việc chưa thể hiểu, Thánh Giuse cũng nghĩ tới cách giải quyết, cách nào đó để thuận lợi cho cả đôi bên. Có thể ông đã nghĩ rất nhiều cách, và sau cùng ông đi tới giải pháp: “Rút lui cách kín đáo.” Giải pháp này có thể được xem là hợp lý và an toàn trong hoàn cảnh của Giuse. Nhưng đang khi ông vẫn còn đang định tâm theo cách của con người thì sứ thần Chúa làm việc. Bao nhiêu lo lắng, băn khoăn, vất vả, cực nhọc để tìm cách giải quyết, nay chỉ cần một lời báo mộng nhẹ nhàng, vắn gọn, ông đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi từ trong lối suy nghĩ đến lời nói và việc làm của ông. Có thể những gì ông định tâm là đúng và hợp lý theo cách của con người, nhưng từ khi nhận ra được lời sứ thần báo mộng, ông dẹp bỏ tất cả những gì mình đã toan tính, không do dự, không quyến luyến, ông đã vâng theo với niềm xác tín. Lời sứ thần: “Đừng ngại” làm tan biến mọi lo lắng ông đang có, và cũng quên đi những trở ngại mà ông sẽ phải đương đầu. Ông đón Maria về với niềm xác tín; người mà bà đang cưu mang là con Thiên Chúa, và tôi là người mà Thiên Chúa muốn đặt làm cha nuôi của Hài Nhi Giêsu.

Chúa cũng đang nói với tôi, với bạn và với mỗi người chúng ta: “Đừng ngại,” đừng ngại đón Chúa, đưa Hài Nhi vào cuộc sống của chính mình. Có khi nào chúng ta cũng ngồi tính toán để từ bỏ Chúa cách kín đáo, an toàn và nhẹ nhàng với đầy đủ lý do? Chúng ta cũng toan tính để làm sao được lợi cả đôi bên, để Chúa không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình; nơi văn phòng, chợ búa, trường học… Hôm nay, Lời Chúa như muốn nói với riêng tôi; đừng ngại đón Chúa vào cuộc sống của mình, vì chính sự hiện diện của Chúa mà việc làm, việc học, những lo lắng, băn khoăn của tôi mới có giá trị đích thực cho cuộc sống hiện tại cũng như sự sống đời đời. Một khi đã nhận ra ý Chúa, nhận được lời mách bảo của sứ thần thôi thúc trong lương tâm, tôi can đảm dẹp bỏ tất cả ý riêng, dẹp bỏ những toan tính mà mình đã có để tìm và thi hành ý Chúa. Như chính thánh Giuse, ngài đã thay đổi hoàn toàn khi nghe được lời mách bảo của sứ thần.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con ơn cam đảm, sẵn sàng đón Chúa vào cuộc sống của con, cho dầu có những mất mát, hiểu lầm, thiệt thòi, nhạo cười…nhưng đó chính là lúc mà con đón nhận Hài Nhi Giêsu vào cuộc sống của con, làm cho Hài Nhi được lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Xin cho con biết vui nhận ý Chúa, can đảm từ bỏ ý riêng, cho dầu điều con nghĩ là hợp lý, có lợi và dễ dàng theo cách suy tính của con người. Amen.


Comments are closed.