Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 15, 1-10

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.”


Suy niệm

“Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!”

Dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc diễn tả lòng thương xót của Chúa. Mỗi người đều có một vị trí đặc biệt trong trái tim luôn “chạnh lòng thương” của vị Mục tử nhân lành, nên dù chỉ một con chiên bị lạc, Người cũng lên đường tìm kiếm. Người dành sự chăm sóc đặc biệt để tha thứ lỗi lầm và chữa lành thương tích chúng ta như khi Người vác con chiên lạc trên vai, nâng niu đưa về đàn. Niềm vui khi tìm được con chiên lạc là niềm vui của cộng đoàn, của gia đình Thiên Chúa, một cộng đoàn chia sẻ những thao thức của Mục tử nhân lành : “Ta còn những chiên khác không thuộc về đàn này. Cả những chiên ấy, Ta cũng phải đưa về để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên”.

Gia đình và cộng đoàn Kitô giáo được mời gọi học bài học yêu thương, từ bi của Chúa trong cách đối xử quảng đại và nhân từ với nhau, cách đặc biệt với những ai đang sống xa Giáo Hội và những người lầm đường lạc lối.

Lạy Chúa Giêsu là dung mạo của Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chúng con cảm tạ Chúa vì biết Chúa yêu mỗi người chúng con cách đặc biệt. Xin giúp chúng con cũng biết đón nhận và chia sẻ tình yêu ấy với anh chị em, nhất là những người lầm lỗi, bằng tấm lòng khoan dung và quảng đại. Amen.


Comments are closed.