Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 14,25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’. (…) Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.


Suy niệm

“Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta..”

Chúa Giêsu đưa ra điều kiện thật rõ ràng cho những ai muốn trở nên môn đệ của Người: từ bỏ mọi của cải, gia đình và vác thập giá theo Chúa. Điều đó có nghĩa là người môn đệ phải đặt mối dây liên kết với Đức Kitô lên trên hết và trước nhất trong cuộc sống. Tình nghĩa gia đình là tốt, của cải là cần thiết nhưng không được gây trở ngại cho việc đi theo Đức Kitô và thực thi giáo huấn của Người.

Chọn đi theo Chúa Kitô, dầu phải hy sinh, từ bỏ tất cả những gì làm cản trở ta đến với Người cũng đồng nghĩa với việc ta phải “lội ngược dòng”. Tuy nhiên, Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẵn lòng ban ơn phúc dồi dào cho những ai khiêm tốn tín thác vào Người.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao vật chất và sự hưởng thụ, chúng con rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng, tiền tài. Xin giúp chúng con biết sử dụng tiền của cách chừng mực, đúng đắn. Nhất là luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, để biết chọn Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc tối hậu của chúng con. Amen.


Comments are closed.