Thứ Hai sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 19, 16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.


Suy niệm

Ý lực:

“Lạy thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”

Chia sẻ:

Con người luôn mang trong mình nỗi khắc khoải để được sống hạnh phúc. Thánh Augustino cho biết nỗi khắc khoải ấy chỉ được lấp đầy khi chúng ta tìm về cùng đích của đời mình trong Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, chàng thanh niên đã đạt được hầu như mọi thứ trong cuộc sống như tiền bạc, danh vọng cùng với việc chu toàn lề luật. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy một sự trống vắng nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Anh đã tìm đến Chúa Giêsu mong nhận được một giải đáp cho nỗi khắc khoải đó. Chúa mở lối cho anh là hãy thanh thoát khỏi những của cải mà mình đang có mà hướng đến một giá trị bền vững trên trời.

Con người ngày nay giành nhiều công sức và thời giờ cho việc theo đuổi những giá trị vật chất như tiền bạc, đia vị hay lạc thú, nên họ khó tìm được một giá trị tinh thần cao quý hơn. Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa và từ bỏ. Chính việc hy sinh những giá trị vật nơi trần thế mà con người có thể đạt được giá trị cao quý trên trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con luôn phải chiến đấu trong việc chọn lựa để có thể đạt được niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều khi lầm lẫn giữa hạnh phúc phàm trần với hạnh phúc nước trời mà chúng con đánh đổi tất cả để đạt được thứ hạnh phúc giả tạo. Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự và nhờ ơn Chúa trợ lực, biết can đảm đánh đổi thứ hạnh phúc mau qua trần thế mà giành lấy hạnh phúc bền vững trong Chúa muôn đời. Amen.


Comments are closed.