Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm B – Ngày 19/08/2018

Lời Chúa: Ga 6, 51-58

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-su nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, BÁNH TRƯỜNG SINH ĐÍCH THỰC

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời » (Ga 6, 51).

Bài tin mừng nói về việc Chúa Giêsu mặc khải về chính mình. Ngài nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Đối lại, các người Do thái xô xát tranh luận với nhau về điều đó. Việc mặc khải Chúa Giêsu tiến triển chừng nào, thì sự chống đối lớn dần chừng ấy. Một số người có lẽ hiểu xác quyết sau cùng của Chúa Giêsu theo nghĩa ẩn dụ ít nhiều, vì kể ra việc ăn và uống cũng có thể áp dụng đối việc nghiên cứu lề luật. Song những kẻ khác, căn cứ vào giọng nói của Chúa Giêsu, cách thế Người phát biểu và những chữ Người chọn, thấy rằng tất cả phải hiểu theo nghĩa đen; cho nên họ phê phán lời Người là phi lý. Thay vì hạ giọng làm cho người nghe khỏi bị vấp phạm, Chúa Giêsu còn lên tiếng mạnh mẽ, quả quyết: “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con người, các ông không có sự sống nơi mình”.

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống vì bánh này có sự sống đích thực, sự sống sung mãn tức là sự sống thần linh và sự sống thần linh này đã ban cho những ai ăn thì được sự sống đời đời. Đồng thời, Ngài là Bánh từ trời xuống vì bánh này là chính Người “từ Chúa Cha mà ra” (Ga 6, 46 ) và “Chúa Cha là Đấng đã sai Ta”.

Trong cuộc hành trình tìm về quê trời, người Kitô hữu còn phải tìm kiếm một điều gì khác hơn là công việc, tiền của, danh vọng và chức quyền. Chúng ta luôn được nhắc nhở: “Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian” (x. Ga.15,19). Đừng gắn bó với của cải chóng qua nhưng hãy tìm kiếm những giá trị trường tồn. Đó chính là Chúa Giêsu. Tấm bánh được trao ban cho nhân loại: “Bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Tấm Bánh ấy không chỉ là Bí tích Thánh Thể mà còn là Tấm Bánh Lời Chúa. Hiến chế về Phụng vụ quả quyết: “Chúa Kitô hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo hội”. Chúa Giêsu vẫn trao cho ta sức sống của Người chính là Tấm Bánh Lời Chúa: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa luôn tỏa sáng lối đường chúng con đi; xin cho Mình Thánh Chúa là lương thực hàng ngày cho chúng con để chúng con cũng trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em. Amen.


Comments are closed.