Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B – Ngày 08/04/2018

Lời Chúa: Ga 20,19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

 


Suy niệm

ĐIỂM HẸN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

“Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến” (Ga 20,24).

Chiều ngày thứ nhất phục sinh là buổi chiều Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót các Tông đồ. Các ông đang buồn sầu, hoang mang, sợ hãi. Việc Chúa hiện ra với các Tông đồ tựa như người mẹ vội trở về với đàn con đang bơ vơ lo lắng. Đức Giêsu thương các Tông đồ và không để các ông phải khổ lâu hơn nữa. Chúa đã hiện ra loan báo Tin mừng Phục Sinh và ban bình an cho các ông.

Tuy thế, trong lúc các Tông đồ quy tụ lại với nhau để cùng chia sẻ chung một nỗi lòng thì Tôma lại vắng mặt. Chúa Phục Sinh đã hiện ra với các Tông đồ và Tôma đã lỡ hẹn gặp Chúa Phục Sinh vì không đến điểm hẹn. Điểm hẹn là cộng đoàn, là tập thể. Ra rời anh em, xa rời cộng đoàn có nguy cơ lỡ hẹn gặp Chúa xót thương.

Hội thánh là điểm hẹn để Chúa tỏ lòng xót thương. Chúa Giêsu lập nên Hội thánh là phương tiện, là Bí tích cứu độ. Chúa xót thương và ban ơn cứu độ qua Hội thánh. Chúa dẫn ta đi trong Hội thánh. Xa rời cộng đoàn Hội thánh là ta mất nhiều cơ may được Chúa xót thương.

Trong Hội thánh có nguồn mạch ban ơn thánh. Các Bí tích đều được thực hiện nhân danh Ba Ngôi và thực hiện trong Hôi thánh, do thừa tác viên của Hội thánh. Không theo ý Hội thánh, không sống trong Hội thánh làm cho ta mất mọi nguồn ban ơn chính thức từ Chúa cho ta. Tham dự thánh lễ là ta hiệp thông với Chúa và với toàn thể Hội thánh.

Hội thánh luôn cầu nguyện cho ta. Đức tin của Hội thánh có giá trị rất lớn để kêu cầu ơn Chúa cho ta. Khi liên kết với Hội thánh, ta không chỉ dâng lên Chúa lời cầu nguyện cá nhân mà còn là nhờ cả Hội thánh cầu nguyện cho ta. Quả vậy, Chúa vẫn nói với ta qua Hội thánh và hẹn ta nơi Hội thánh. Chúa hoạt động công cuộc cứu độ ta trong Hội thánh.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã lập nên Hội thánh như điểm hẹn để tỏ lòng thương xót chúng con. Chúa vẫn chờ đợi chúng con nơi ngôi nhà Hội thánh để xót thương chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn trung thành với Hội thánh, là nơi tốt nhất để gặp Chúa và hưởng lòng thương xót Chúa. Chúng con cũng xin cho nhiều người đang xa cách Chúa vì bỏ Hội thánh biết trở về với Hội thánh để cũng được hưởng lòng Chúa xót thương. Amen.


Comments are closed.