Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Lc 9, 28b-36

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.


Suy niệm

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.

Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang Thiên Chúa cho ba môn đệ yêu dấu đang lúc cầu nguyện : “diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng”. Qua việc biến hình đầy vinh quang, Chúa Giêsu củng cố đức tin cho các môn đệ vào Người. Người chính là Con yêu dấu của Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai như tiếng Chúa Cha phán : “”Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Chúng ta cũng ước ao được thấy vinh quang Thiên Chúa, và được biến đổi nên thánh. Điều này chỉ trở nên hữu hiệu khi con người biết lắng nghe và thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Đây chính là trọng tâm của đời sống cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con yêu dấu Chúa Cha vì Chúa luôn kết hợp với Chúa Cha và vâng theo ý Chúa Cha trọn vẹn. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để đức tin chúng con thêm vững mạnh và cuộc sống chúng con cũng được biến đổi nên thánh mỗi ngày. Amen


Comments are closed.