Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.


Suy niệm

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Từ hai câu chuyện thời sự: một số người Galilea bị Philatô sát hại và mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, Chúa Giêsu điều chỉnh lại quan niệm đương thời: “các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác sao?” Sự dữ xẩy ra cho người này kẻ khác từ nhiều nguyên nhân chứ không hẳn là do trách nhiệm của họ. Vì thế, khi chứng kiến những biến cố như thế, người môn để của Chúa lưu ý ‘trông người mà gẫm đến ta’: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy”.

Vượt trên tất cả lỗi lầm của con người là lòng xót thương, nhẫn nại của Thiên Chúa. Dụ ngôn cây vả không sinh trái bị kết án chặt đi, nhưng nhờ lời bầu cử của người làm vườn mà án được hoãn lại một năm giúp ta suy gẫm về lòng xót thương này, để sớm hoán cải, ăn năn trở về.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con tim của con nên giống Trái tim của Chúa, để mỗi ngày khi chúng con chứng kiến những nỗi đau của người khác trong các vụ tai nạn giao thông, lao động, đau bệnh, tật nguyền… thì biết thống hối ăn năn về những lỗi phạm của mình; đồng thời biết chung tay góp sức với nhau: an ủi, nâng đỡ, xoa dịu nỗi đau của người bị nạn. Amen.


Comments are closed.