Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A – Ngày 08/03/2020

Lời Chúa: Mt 17,1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

 


Suy niệm

Ở VỚI CHÚA GIÊSU

“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia.” (Mt 17,4).

Trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, tất cả các việc đạo đức hay phượng tự đều nhằm tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá con người. Nói cách khác, mọi nỗ lực trong cầu nguyện của người tín hữu đều nhắm đến mục đích được ở với Chúa Giêsu.

“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm” (Mt 17,4a). Kinh nghiệm của thánh Augustinô cho chúng ta thấy: con người chỉ đạt được hạnh phúc thật khi được an nghỉ trong Chúa. Người hạnh phúc là người chiếm hữu được Thiên Chúa, được ở với Thiên Chúa. Thế nên, Thiên Chúa là Cha chúng ta do lượng hải hà, đã ban cho chúng ta chính Con Một của Ngài để ai tin vào Người Con sẽ được sống đời đời (x. 1Ga 4,9), được ở với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự tốt lành và hạnh phúc. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu chỉ hướng về một mục đích là mang ơn cứu độ đến cho con người, để con người được chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa, hạnh phúc ngay tại trần gian này và hạnh phúc mai hậu trên thiên quốc. Như thế, con người chỉ có hạnh phúc khi được ở với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian (x. Ga 8,12). Ngài soi đường dẫn lối để chúng ta bước đi trên con đường sự thật, con đường dẫn đến sự sống, con đường mà chính Ngài đã đi (x. Ga 14,6). Do đó, chúng ta được mời gọi đến và ở lại với Chúa Giêsu để kín múc suối nguồn hạnh phúc sung mãn của Thiên Chúa. Thánh Thể Chúa là phương thế duy nhất để chúng ta đi vào sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu. Nhờ Thánh Thể Chúa, đời sống chúng ta được triển nở trong sự sống của Thiên Chúa, trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu. Qua việc gắn kết đời mình với Chúa Giêsu trong tình yêu, vâng phục và hy vọng, chúng ta đặt mình trong vòng tay ôm ấp của Thiên Chúa. Không có sự gắn kết này, toàn thể cuộc sống của chúng ta đều vô nghĩa, mất đi tính chất độc đáo của nó, đồng nghĩa với bất hạnh và tuyệt vọng. Khi có Chúa Giêsu ở trong tâm hồn, dù ở bất cứ trong cảnh huống nào, chúng ta vẫn luôn lạc quan tin tưởng, vì chúng ta biết chắc rằng Chúa Giêsu luôn ở cùng chúng ta mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Người Con duy nhất của Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là Con Đường dẫn chúng con đến cùng Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con đi trên Con Đường ấy, để chúng con luôn được ở với Chúa Giêsu, kín múc tình yêu và ân sủng của Chúa từ Thánh Thể. Amen.


Comments are closed.