Chúa Nhật 19 Thường niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 12, 32-48

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy… Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.


Suy niệm

“Các con hãy sẵn sàng”.

Thắt lưng, diễn tả tư thế sẵn sàng; cầm đèn cháy sáng biểu hiện việc chu toàn trách nhiệm và tỉnh thức đón chờ chủ về. Thái độ này quyết định số phận và làm nên hạnh phúc của người đầy tớ trung tín khi ông chủ “đặt họ vào bàn ăn và đi lại hầu hạ”. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống tỉnh thức giữa những đổi thay của cuộc sống và mong manh của kiếp người, để họ có thể chung hưởng niềm vui khi “Con Người đến”.

Rất thường trong cuộc sống, chúng ta dễ thốt lên những thán từ “giá mà”, “nếu như” trước những sự kiện đã lỡ làng vì thiếu tỉnh thức, thiếu chuẩn bị. Bài học và lời gọi mời tỉnh thức không bao giờ là vô ích.

Lạy Chúa, hàng ngày chúng con chứng kiến biết bao điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống. Xin cho chúng con nhận ra nơi từng biến cố ấy lời cảnh tỉnh của Chúa, để chúng con luôn sống tỉnh thức, trong việc chu toàn bổn phận và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến với chúng con. Amen.


Comments are closed.