Chúa Nhật 20 Thường niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ” Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.


Suy niệm

“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian”

Chúa Giêsu là hoàng tử bình an được tiên tri Isaia loan báo nhưng hôm nay Người lại khẳng định mang đến chia rẽ, ngay trong gia đình, nơi những người thân thiết nhất. Sự chia rẽ đã xảy ra nơi các môn đệ thân tín của Chúa trên đường lên Giêrusalem trước cuộc thương khó. Phêrô phản đối quyết định của Thầy và khuyên Thầy rời xa con đường Thập giá. Giữa các môn đệ xảy ra cuộc tranh dành địa vị, xem ai là người cao trọng nhất. Không có sự đồng điệu giữa niềm khắc khoải của Chúa và mối bận tâm của các Tông đồ.

Sự chia rẽ, chống đối vẫn tiếp tục xảy ra hôm nay khi có ai đó muốn sống triệt để Tin mừng Đức Kitô; đơn giản vì nó đi ngược lại điều chọn lựa thông thường, lối sống dễ dãi của con người. Sẽ là đáng tiếc và phản chứng nếu người kitô hữu chỉ tìm cách “làm đẹp lòng người” và chọn lối sống “ai sao mình vậy” để “an phận”. Sẽ hạnh phúc và đáng ước ao khi các gia đình kitô cùng khuyến khích nhau chọn Chúa trên hết mọi sự và hết lòng sống theo giáo huấn của Tin mừng dù bị thiệt thòi và thậm chí bị khinh bỉ.

Lạy Chúa, ơn gọi của chúng con là “ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian” vì chúng con thuộc về Chúa. Giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống hằng ngày, xin giúp chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa, tin tưởng sống theo những giáo huấn của Chúa và của Giáo Hội. Nhờ đó, chúng con trở nên muối men tình yêu ướp mặn cuộc đời và góp phần thăng tiến cuộc sống của anh chị em mình. Amen.


Comments are closed.