Chúa Nhật 16 mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.


Suy niệm

” Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Martha, Maria và Ladarô là ba chị em ở làng Bêtania. Đây là một gia đình quen thuộc, thân tình mà mỗi khi lên Giêrusalem, Chúa Giêsu thường ghé qua nghỉ ngơi. Một hôm, như bài Tin Mừng kể lại, Chúa đến cùng với các môn đệ, cả hai chị em Martha và Maria đón tiếp Chúa nhưng theo hai cách thức khác nhau. Martha đón tiếp Chúa bằng bữa ăn thịnh soạn. Còn Ma-ri-a thì chọn cách thưa chuyện với Chúa. Chúa đã đánh giá cao hành vi của Maria : lắng nghe Lời Chúa phải là ưu tiên hơn cả, là thái độ Chúa muốn thấy nơi mọi người.

Trong cuộc sống hàng ngày, giữa những bận tâm về cuộc sống. Chúa muốn chúng ta đừng quên một điều cần : lắng nghe Lời Chúa. Vì chính nhờ việc này, chúng ta tìm được thánh ý Chúa, và biết cách tốt nhất để phục vụ Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thích những tâm hồn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, vì đó là tiêu chuẩn cụ thể cho thấy chúng con thuộc về gia đình của Chúa. Xin cho chúng con ý thức điều cần thiết này, để nhờ việc lắng nghe Lời Chúa, chúng con học được cách ứng xử chu đáo, cách phục vụ Chúa và anh chị em cách thiết thực trong cuộc sống chúng con. Amen.Comments are closed.