Chúa Nhật 17 mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 11, 1-13

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'”.


Suy niệm

“Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng.”

Chiêm ngắm Chúa Giêsu cầu nguyện, một trong các môn đệ thưa với Chúa: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Đối với môn đệ Chúa Kitô, Thiên Chúa trở nên gần gũi và yêu thương. Lời kinh Lạy Cha giúp cho các môn đệ bước vào tương quan thân tình với Thiên Chúa và nghĩa thiết với tha nhân. Trong Chúa Giêsu, các môn đệ có thể gọi Thiên Chúa là Cha và nhìn nhận nhau là anh chị em.

Đối diện với những khó khăn của cuộc sống, con người nhận ra giới hạn của mình. Nhiều người chạy đến với thần thánh để khấn xin. Còn các kitô hữu tin Thiên Chúa là Cha. Người là Đấng quyền năng và tràn đầy tình yêu. Người biết rõ nhu cầu của con cái và rộng tay ban phúc cho họ. Vì thế, họ tin tưởng và phó thác cuộc đời của họ cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, lương thực của Chúa là thi hành thánh ý Chúa Cha. Trong cuộc sống dương thế, Chúa đã cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha để sống theo ý Cha. Xin cho mỗi người chúng con cũng nhận ra Thiên Chúa thật gần gũi trong cuộc sống hôm nay, biết đặt trọn niềm tin và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Chúa. Amen.Comments are closed.