Chúa Nhật 14 mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 10, 1-2

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.


Suy niệm

” Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”.

Trước khi thi hành một sứ mệnh, người ta thường tuyên thệ hoặc tuyên bố sự quyết tâm. Nhưng trước khi đi rao giảng Tin mừng, Chúa dạy các môn đệ hãy cầu nguyện: “các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”. Cầu nguyện là hơi thở, là sức sống của công cuộc truyền giáo. Người tông đồ cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo Hội, nhất là cầu nguyện xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo hôm nay.

Một con én không làm nổi mùa xuân. Cũng vậy, một người thợ không làm nên mùa gặt, một sứ giả không làm nên công cuộc truyền giáo. Sứ vụ truyền giáo luôn cần đến nhiều bàn tay giúp sức. Bằng cầu nguyện, bằng cách sống, bằng đời sống bác ái yêu thương, mỗi người chúng ta hãy góp phần mình vào công cuộc truyền giáo. Hãy hoàn tất sứ mệnh truyền giáo mà Chúa đã trao phó cho chúng ta ngày lãnh nhận bí tích rửa tội.

Lạy Chúa Giêsu, Giáo Hội hôm nay vẫn cần biết bao những thợ gặt lành nghề, nhiệt tâm làm việc trong cánh đồng thế giới rộng lớn. Xin cho các công việc huấn luyện tông đồ, thăng tiến các ơn gọi thu lượm được những kết quả tốt đẹp. Xin cho gia đình chúng con trở thành nơi đón nhận và dâng hiến những thợ gặt để Giáo Hội có thể thu lượm những mùa lúa dồi dào, nhất là trên quê hương đất nước chúng con. Amen.Comments are closed.