Chúa Nhật 13 mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 9, 51-62

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng theo Thầy”. Chúa Giê su bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giê su đáp: “Ai tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lung, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.


Suy niệm

“Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”

Tin Mừng hôm nay cho thấy những đòi hỏi rất nghiêm ngặt đối với những người muốn bước theo Chúa Giêsu : những kẻ theo Người phải có một thái độ dứt khoát và đoạn tuyệt với những gì thuộc về thế gian. Người môn đệ bước theo Thầy Giêsu phải đặt các giá trị của Tin Mừng lên hàng đầu. Các giá trị như tình cảm gia đình, đạo hiếu hay những bổn phận của một người con cũng rất quan trọng, song các giá trị đó không phải là những lý do cho việc trì hoãn việc loan báo Tin Mừng.

Ơn gọi làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô không giới hạn chỉ vào một nhóm người nào, nhưng dành cho tất cả mọi người. Theo Chúa không phải để tìm kiếm những gì thoải mái cho bản thân hay những tiện nghi vật chất đầy đủ, nhưng là để từ bỏ tất cả để thuộc về Chúa hoàn toàn và hân hoan loan báo tình thương của Thiên Chúa cho tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải luôn đặt các giá trị của Tin Mừng lên trên tất cả các giá trị ưu tiên khác. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa cách dứt khoát, bằng việc gạt bỏ những gì thuộc về con người cũ của tính xác thịt, để mặc lấy con người mới trong Thần Khí, để con có thể đem Tin Mừng tình yêu Chúa đến mọi người. Amen.



Comments are closed.