Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 14, 12-16. 22-26

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

 


Suy niệm

Bữa ăn trong khung cảnh Lễ Vượt Qua mà Chúa Giêsu đồng bàn với các môn đệ không chỉ là bữa ăn thông thường để nuôi sống thể xác, hay là diễn tả mối tương giao thân tình thầy trò, nhưng chính trong Bữa Tiệc Ly này, Chúa còn trao ban chính Ngài làm lương thực thần linh để các ông được dự phần với Ngài trong bàn tiệc Nước Trời.

 Con người ngày nay vẫn đang sống trong cảnh đói khát. Họ không chỉ đói khát của ăn thức uống, nhưng còn đói khát tri thức, tinh thần, và nhất là những nhu cầu tâm linh. Chỉ có Chúa và chỉ nơi Chúa, con người mới tìm được lương thực thần linh để lấp đầy những khát khao của con người.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới là nguồn sống đích thực. Nếu sự sống tự nhiên của chúng con vẫn cần đến lương thực để nuôi dưỡng, thì sự sống siêu nhiên của chúng con càng cần đến Mình Máu Chúa để được lớn lên trong ân sủng. Xin cho chúng con “biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con”. Amen.


 

Comments are closed.