Chúa Giêsu Lấy Làm Lạ Vì Họ Không Tin – Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B

Cả ba bài đọc hôm nay có một điểm chung là vạch trần sự yếu đuối của người hành động và nói thay cho Thiên Chúa. Người ấy không ngừng phải đối đầu với thái độ không hiểu biết và từ khước của những người chung quanh, nên thường phải rước lấy thất bại ê chề. Tiên tri Êdêkiên đã được Chúa gọi để Lời Thiên Chúa được mặc khải trong quyền năng.   Nhưng ông đã được cảnh báo trước là phải đối đầu với một đám người phản loạn. Thánh Phao lô cũng có một khám phá lớn lao làm đảo lộn cả đời ông. Những yếu đuối của đời tông đồ chỉ làm nổi bật sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động trong ông. Như tất cả các tông đồ khác, ông hoàn toàn lệ thuộc vào Lời Thiên Chúa.

Bài tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đối đầu với sự thất bại trong sứ vụ của Ngài. Thất bại ấy thật nổi tiếng. Những người đương thời đã sống gần gủi với Ngài trong suốt thời niên thiếu. Họ biết Ngài đã làm nghề thợ mộc với ông Giuse, và chắc hẳn một vài người đã nhờ vả Ngài. Những năm ẩn dật đã giúp Ngài đâm rễ sâu trong lịch sử loài người. Ngài đã rất quan tâm đến những niềm vui, đau khổ và hi vọng của họ. Khi bắt đầu sứ vụ. Ngài đã ân cần đi gặp từng người trong hoàn cảnh riêng của họ.

Nhưng có một khía cạnh khác mà ta phải để ý đến, đó là nhân cách của Chúa Giêsu: Ngài sống rất gần với con người và cũng rất gần Thiên Chúa. Điều đó xuất hiện trong các phép lạ và các diễn từ của Ngài. Đối với người đồng hương Na gia rét đó là một điều hoàn toàn mới mẻ: Họ khám phá nơi Ngài một đấng bắt đầu nói và hành động cho Thiên Chúa. Ngài tự cho mình là ai ? Những người đồng hương không thể chấp nhận sự thay đổi đó. Họ không khám phá ra đặc tính thần linh ẩn dấu nơi cuộc sống thường nhật của Ngài. Đối với họ, đó là điều không thể có được.

Thật ra, điều gây nên vấn đề đó chính là việc Chúa Giêsu quá nổi tiếng, được quá nhiều người biết đến. Chính vì thế, Ngài bị người ta hiểu sai, và rất khổ tâm khi thấy sự hiểu biết của họ chỉ quanh quẩn nơi nhân thân, gia đình, nghề nghiệp, bà con, quá khứ của Ngài. Họ không thể tiếp cận, thậm chí từ đằng xa, mầu nhiệm căn tính thần linh của Ngài. Có biết bao nhiêu người bị đóng khung trong quá khứ của mình, trong tiếng tăm của mình, lịch sử của mình! Để có thể hiểu được họ, cần phải có một cái nhìn khác về họ, một cái nhìn đón nhận và tin tưởng.

Trang Tin Mừng này muốn mời gọi chúng ta tiến thêm một bước nữa trên con đường hoán cải. Tất cả chúng ta được mời gọi ra khỏi những xác tín của mình, gạt sang một bên điều mà chúng ta tưởng là biết về Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Đức tin trước tiên không phải là một tri thức hay biểu biết, nhưng là một câu hỏi ngàn đời: đối với tất cả chúng ta. Chúa Giêsu là ai? Một câu hỏi mà chúng ta gặp trong suốt Tin mừng Mác cô và chỉ được trả lời dưới chân thánh giá qua câu nói của người sĩ quan La mã: ‘Quả thật, người nầy là Con Thiên Chúa’.

Cũng đấng ấy muốn gặp chúng ta. Ngài đặt trên đường chúng ta đi những người phải gặp, những người mà chúng ta biết là anh chị em. Đó không phải là những ngôi sao điện ảnh nhưng là một người gần gủi, một người bạn làm việc, một người cao niên hoặc một người trẻ, những người rất đơn giản. Chính qua họ mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Chúng ta có biết nhận ra nơi họ những sứ giả của Thiên Chúa không? Khi Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, Ngài không đi tìm một ai đó ở bên kia thế giới. Cả chúng ta nữa, chúng ta được sai đến với những người lân cận, gia đình chúng ta, làng xóm chúng ta. Có thể chúng ta sẽ phải đối đầu với phản ứng cười nhạo hay dửng dưng. Nhưng như tiên tri Êdêkiên, chúng ta không được sai đến để dẫn mọi người đến đức tin nhưng để nói Lời Thiên Chúa.

Khi cử hành Thánh Thể, chúng ta được mời gọi đi vào mầu nhiệm của chính con người Đức Ki tô luôn luôn ở bên kia tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ đến hoặc nói về Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những thiên kiến ăn sâu trong tâm hồn. Chúng cản trở chúng ta  nhận biết và yêu mến Chúa. Và nhất là cản trở chúng ta yêu thương Ngài. Thánh lễ xong, chúng ta được sai đi như nhân chứng loan báo tin mừng, xin Chúa ban cho chúng ta ơn vượt qua sự thất vọng, chịu đựng những chỉ trích, những tình huống gây lo âu. Chúng ta hãy tin vào Ngài, là chủ mùa gặt đang hoạt động ngang qua những người được sai đi.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.