CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VII-TN_A, 19-02-2023 ֎ YÊU NGƯỜI ĐỒNG LOẠI NHƯ CHÍNH MÌNH

CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT VII-TN_A, 19-02-2023

֎

YÊU NGƯỜI ĐỒNG LOẠI NHƯ CHÍNH MÌNH

Sách Lêvi lưu giữ cho chúng ta một nguyên tắc vàng mà Chúa Giêsu sẽ không quên nhắc nhở các môn đệ của Ngài: hãy yêu người đồng loại, bất kể họ là ai. Trong Tin Mừng Matthêu, Chúa nêu ra một lý do đối thần thích đáng : “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Bài đọc I : Lv 19, 1-2.17-18

Sách Lêvi chắc chắn là cuốn sách kém hấp dẫn nhất trong Bộ Ngũ Thư, trừ khi người ta thích các bộ luật và các nghi thức thờ phượng. Người ta không tìm thấy ở Sách Lêvi nhiệt tình và hơi thở của các sách Sáng Thế, Xuất Hành và Đệ Nhị Luật. Dù sao chăng nữa, chương 19 mang một hơi thở khác và nổi bật như một viên ngọc quý giữa một danh sách dài các quy định pháp luật. Trước hết người ta ghi nhận ơn gọi mọi người nên thánh, vì những lý do liên quan đến chính sự thánh thiện của Thiên Chúa. Điều này nâng cao ơn gọi của người tín hữu. Hơn nữa, chính ở đây, người ta tìm thấy câu châm ngôn: “Ngươi phải yêu người đồng loại như chính mình”, và những mệnh lệnh cấm trả thù và báo oán.

Thánh vịnh đáp ca : Tv 102 (103)

Bài thánh vịnh trước tiên tự đặt cho mình một lời chúc phúc kép có tính cá nhân: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi” và kết thúc bằng ba lời mời gọi cộng đoàn: “Chúc tụng Chúa đi” (Tv 102, 20.21.22, các câu không có ở đây, nhưng không kém phần quan trọng). Các khổ thơ 2, 3 và 4 được tập hợp lại theo chủ đề tha tội, được trình bày đặc biệt với từ vựng của sách Xuất Hành để diễn tả sự âu yếm và lòng thương xót của Thiên Chúa (Xh 34, 6) sau lỗi lầm của Israel tạo ra tượng bò vàng. Người ta ghi nhận hình ảnh rất mạnh mẽ về sự âu yếm đầy tình phụ tử của Thiên Chúa, Đấng ném tội lỗi của chúng ta ra xa ta “như phương đông cách xa phương tây”.

Bài đọc II : 1 Cr 3, 16-23

Phaolô có những lời song song với những lời của sách Lê-vi, khi ông trình bày Kitô hữu là “đền thờ của Thiên Chúa”, nơi Thánh Thần Thiên Chúa ngự trị, và do đó Kitô hữu phải sống thánh thiện. Phaolô cũng viện dẫn một sự khôn ngoan nghịch lý, trái ngược với sự khôn ngoan của “thế gian này”. Phaolô nài xin mọi người đừng sa đà vào sự sùng bái cá nhân và đừng trở thành người theo phe của “Phaolô, Apôlô hay Phêrô”, nhưng thay vào đó hãy đầu tư niềm tự hào của mình vào việc thuộc về Đức Kitô và Thiên Chúa liên quan đến các vấn đề thiết yếu, đó là “thế gian, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai”.

Tin Mừng : Mt 5, 38-48

Chúa Giêsu thoải mái, dễ dàng khắp nơi trong Kinh Thánh, kể cả sách Lê-vi, nhưng Chúa biết cách cân chỉnh mọi sự khi cần thiết. Ở đây, Chúa giải thích luật nổi tiếng ngày xưa về việc báo thù : “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Lv 24, 20). Luật báo thù này chắc chắn có thể được hiểu là sự cân bằng giữa lỗi vi phạm và hình phạt hoặc miếng đánh trả lại lời lẽ hoặc hành động xúc phạm tới mình. Nhưng Chúa Giêsu yêu cầu những ai thuộc về Ngài đừng trả đũa, để tránh bạo lực leo thang. Ngược lại với sự cân bằng đơn giản, đối với các vấn đề công bình hoặc các yêu cầu cho vay hoặc hỗ trợ, Chúa đề nghị hãy quảng đại hơn mức cần thiết. Chúa Giêsu biết rất rõ người ta đã được dạy rằng : “Ngươi phải yêu người thân cận”, nhưng Chúa còn đi xa hơn Lề Luật khi khuyên bảo yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ !

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.

Comments are closed.