CHÌA KHÓA BÀI ĐỌC LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH_B, 11-4-2021 ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU

CHÌA KHÓA BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH_B, 11-4-2021

ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU

          Thánh Luca tóm tắt đời sống Kitô hữu nơi các Tông đồ và các môn đệ, (là đời sống) ở trong sự hiệp thông tâm hồn và tinh thần, làm chứng cho sự Phục Sinh. Trong bức thư của mình, Gioan nhấn mạnh đến sự chu toàn tình yêu Thiên Chúa và, trong Tin Mừng, Gioan nhấn mạnh đến lời của Chúa Giêsu: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Bài đọc I: Cv 4, 32-35

          Ở phần đầu cuốn sách thứ hai của mình, là sách Công vụ Tông Đồ, Luca trình bày những bản tóm tắt mô tả những trục chính trong đời sống của cộng đoàn đầu tiên của các Kitô hữu ở Giêrusalem. Bản tóm tắt thứ hai này đặc biệt nhấn mạnh đến sự nhất trí thân tình (“một lòng một ý”), chia sẻ của cải, sức mạnh chứng tá của các Tông đồ về chủ đề “sự phục sinh của Chúa Giêsu”, cũng như sự “dồi dào ân sủng đổ xuống trên họ”. Tất nhiên có những lầm lạc, trong đó có việc lừa đảo của Anania và Saphira (Cv 5) và các vấn đề khác nữa được nói tới trong các thư của các Tông đồ, nhưng cộng đoàn đầu tiên sẽ không chỉ tồn tại, mà còn sinh sôi nảy nở và tự hào mang Tin Mừng từ Giê-ru-sa-lem và Tiểu Á, đến Rôma.

Thánh vịnh 117 (118)

          Các câu được chọn hoàn toàn phù hợp với hai bài đọc đầu tiên và bài Tin Mừng. Một đàng, sự nhất trí mà tác giả thánh vịnh tìm kiếm (các câu 2-4) hiện đang thành hiện thực trong cộng đoàn các Kitô hữu đầu tiên, với vô số tín hữu hợp nhất trong “một lòng và một ý”. Đàng khác, thư của Gioan cũng nhấn mạnh đến sự trường tồn của tình yêu Thiên Chúa, Đấng làm cho các tín hữu trở thành “con Thiên Chúa”, và đem lại cho họ “sự chiến thắng […] trên thế gian”. Chiến thắng này gợi nhớ đến chiến thắng được “cánh tay của Thiên Chúa” bảo đảm cho con cái Israel trước người Ai Cập. Cuối cùng, trong Tin Mừng, các lần hiện ra của Đấng Phục Sinh đều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các môn đệ, trong đó có Tôma (x. Ga 20, 24).

Bài đọc II:  1 Ga 5, 1-6

          Trong đoạn thư này, chúng ta gặp thấy những chủ đề lớn của Tin Mừng thứ tư: đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, sự sinh ra bởi ơn trên, tình yêu hỗ tương giữa Chúa Cha và Chúa Con, việc chu toàn các giới răn, được đặt dưới dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa. Gioan coi đức tin Kitô giáo, và do đó, đời sống Kitô hữu, là kinh nghiệm vượt qua về “chiến thắng trên thế gian”. Việc đề cập đến nước và máu tóm tắt cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, từ khi Gioan chịu phép rửa cho đến khi Chúa tử nạn, nơi Chúa đã đổ máu mình vì yêu thương thế gian. Và chính nhờ Chúa Thánh Thần, “Đấng làm chứng”, chúng ta có thể hiểu và sống Tin Mừng của Đức Kitô.

Tin Mừng: Ga 20, 19-31

          Tên của Tôma chỉ xuất hiện một lần, trong danh sách Nhóm Mười Hai ở mỗi sách Tin Mừng nhất lãm và trong Sách Công vụ Tông Đồ. Thế nhưng Tôma được nêu tên bảy lần trong Tin Mừng Gioan! Nếu việc đọc đoạn văn Tin Mừng này đã góp phần biến Tôma thành biểu tượng của sự cứng lòng tin, thì Tôma còn phức tạp hơn, do những sự can thiệp nước đôi của Tôma. Khi Chúa Giêsu quyết định đi Bêtania để thăm Lazarô, chính Tôma đã nói: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy” (Ga 11, 16); hay, trong Bữa Tiệc Ly: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14, 5). Nhưng giờ đây, trước sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, đức tin của ông đã được soi sáng và củng cố một cách rõ ràng.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.

Comments are closed.