CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II-MÙA CHAY_A, 05-3-2023 ֎ MỘT ĐỨC TIN TÁO BẠO THAY HÌNH ĐỔI DẠNG CÁC THỬ THÁCH

CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II-MÙA CHAY_A, 05-3-2023

֎

MỘT ĐỨC TIN TÁO BẠO

THAY HÌNH ĐỔI DẠNG CÁC THỬ THÁCH

Là khuôn mẫu đức tin tinh ròng và kiên vững, Abraham, nhờ tràn đầy hy vọng, đã biết chờ đợi những lời hứa được thực hiện. Các môn đệ tin vào Chúa Giêsu nhưng đức tin của họ vẫn còn mong manh. Ánh sáng của Chúa Giêsu biến hình và lời của Chúa Cha sẽ giúp họ vượt qua những thử thách của Cuộc Khổ Nạn.

Bài đọc I : St 12, l-4a  

Abraham là người Aram và ông tôn thờ Thiên Chúa của Tổ tiên ông. Cuộc đời và hành trình tôn giáo của ông sẽ thay đổi hoàn toàn kể từ giây phút ông nghe được lời Chúa. Lời kêu gọi của Thiên Chúa đòi hỏi Abraham một sự nhổ bỏ hoàn toàn. Abraham phải rời bỏ quê hương, họ hàng và nhà của cha của mình để đi đến một đất nước mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông. Tuy nhiên, yêu cầu này được đi kèm với một lời hứa tuyệt vời và nhiều phúc lành. Vị tổ phụ được Thiên Chúa chúc phúc và ông sẽ là nguồn phúc lành cho người khác và cho tất cả mọi gia đình trên trái đất. Thiên Chúa sẽ làm cho ông thành một quốc gia vĩ đại. Abraham không nói một lời, nhưng ông hoàn toàn tuân theo lời của Chúa).

Thánh vịnh đáp ca : Tv 32 (33)

Đối với các Kitô hữu cũng như đối với người Do Thái, Abraham vẫn là cha của các kẻ tin. Mặc dầu thánh vịnh không nói đến Abraham, chúng ta vẫn có thể đọc được trong bản văn cuộc hành trình của người khổng lồ trong đức tin này. Các phúc lành được ban cho tổ phụ Abraham chính là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa của lòng trung thành của Thiên Chúa dành cho tất cả những người đặt hy vọng vào Thiên Chúa. Trong suốt cuộc đời của mình, Abraham đã trông cậy vào Chúa và, bất chấp mọi trở ngại, Abraham biết chờ đợi những lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện, và tin vào một Thiên Chúa lấp đầy mặt đất … bằng tình yêu của Chúa.

Bài đọc II : 2 Tm 1, 8b-10

ng như tác giả sách Sáng thế nói về lời hứa dành cho Abraham và về các phúc lành thiêng liêng dành cho ông, thánh Phaolô mô tả ơn gọi linh thánh của Timothê, người được Phaolô bảo trợcộng tác viên của Phaolô, (là) có liên quan đến ‘kế hoạch’ của Thiên Chúađến ân sủng được ban bởiChúa Giêsu Kitô. Mặc dù trình thuật về việc kêu gọi Abraham không đề cập đến những thử thách ảnh hưởng đến Abraham, Phaolô vẫn khuyến khích Timothê nhận phần đau khổ của mình gắn liền với việc loan báo Tin Mừng’. Những khó khăn mà Timôthê gặp phải sẽ là sự hiệp thông vào sự hy sinh của Đức Kitô và tham dự vào sự sống và sự [bất tử] được thủ đắc bởi Đấng Cứu Độ’, Đấng đã chiến thắng trên sự chết.

Tin Mừng : Mt 17, 1-9

Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín nhất của Chúa lên núi với Chúa : by giờ Chúa đã biến hình trước mặt họ. Chúa Giêsu trở nên sáng chói như mặt trời và y phục của Chúa, trắng như ánh sáng. Sự xuất hiện của Êlia và Môsê làm tăng thêm tính độc đáo của sự kiện. Họ đàm đạo với Chúa Giêsu, và cuộc đàm đạo của họ là biểu tượng cho sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước: Phêrô nói rằng ông rất vui mừng và mong muốn kéo dài cảm nghiệm này. Phêrô đã được nhậm lời, vì tiếng của Thiên Chúa được nghe thấy từ trời phán xuống, mời gọi các môn đệ lắng nghe [Con] yêu dấu của Thiên Chúa. Các môn đệ sợ hãi nhưng Chúa Giêsu trấn an họ, và thật đáng ngạc nhiên lời Ngài cảnh báo họ rằng kinh nghiệm hôm nay chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng của việc Ngài phục sinh từ cõi chết.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ

Comments are closed.