CHẦU THÁNH THỂ: CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – CHÚA NHẬT CHÚA KITÔ VUA

CHÚA NHẬT CHÚA KITÔ VUA

Mt 25, 31-46

Tin Mừng: Mt 25, 31-46

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mát – thêu

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng : “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm ; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc ; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu”. Vua đáp lại : “Quả thật, Ta bảo các ngươi : những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng : “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn ; Ta khát, các ngươi không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước ; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc ; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta”. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng : “Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu”. Khi ấy Người đáp lại : “Ta bảo thật cho các ngươi biết : những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

 

THIÊN CHÚA THẬT GẦN

Khởi nguyện : “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế” (PL 2, 6a-7). Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là vua và là Chúa chúng con, nhưng đã chấp nhận hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết vì chúng con. Quỳ bên Chúa giờ này, chúng con ao ước được chiêm ngắm và cảm nghiệm Chúa thực sự hiện diện bí tích Thánh Thể và nơi tâm hồn mỗi người chúng con. Xin ban Thánh Thần soi sáng và dẫn chúng con vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa.

Đọc Tin Mừng

Suy niệm

            “Như mục tử tách chiên ra khỏi dê” (Mt 25,32b). Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thiết lập Nước Chúa không phải bằng vũ lực, nhưng bằng lòng nhân lành và ân cần của người Mục Tử. Chúa quan tâm đến những con chiên lạc, đến tất cả con cái của Chúa đã sa lầy trong tội lỗi, Chúa chăm sóc vết thương của từng con chiên một. Chúa còn đi xa đến độ chết cho đoàn chiên. Là Vua, Cháu đã đến để mặc khải tình yêu Thiên Chúa, làm Đấng Trung Gian của giao ước mới và là Đấng Cứu Độ của chúng con. Chúng con ao ước được nghe Chúa phán với chúng con “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Mt 25,34b).

“Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu”. (Mt 25,44). Lạy Chúa Giêsu, nếu chúng con tìm cách nhận ra Ngài trong dung mạo của người khác trước khi chúng con yêu mến và phục vụ họ, có lẽ chẳng bao giờ chúng con có cơ hội thi hành lệnh truyền yêu thương của Chúa. Bởi lẽ, Chúa không hiện ra trước mắt chúng con như một điều hiển nhiên, nhưng Chúa hiện diện nơi những người đang trong cảnh đói khát, yếu đau hay ở tù, Chúa hiện diện trong những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Và như thế, Chúa mời gọi chúng con phục vụ họ một cách đơn sơ, yêu thương họ một cách cụ thể. Chính khi đó, chúng con sẽ nhận ra Chúa đang ở gần với chúng con.

Thinh lặng ít phút 

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho chúng con và những người chúng con thương mến được ơn biết làm tròn ý Chúa cách trọn hảo, biết đón nhận mọi vui buồn của cuộc đời chóng qua này, và biết quảng đại phục vụ tha nhân vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

Comments are closed.