Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời – Ngày 02/11/2019

Lời Chúa: Ga 6,51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

 


Suy niệm

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời” (Ga 6,52a)

Sự sống và cái chết là hai mặt đối lập nhưng gắn liền với nhau. Đã có ngày sinh ra trong cuộc đời thì chắc chắn sẽ có ngày phải chết đi. Đối với người không có niềm tin thì cái chết là dấu chấm hết cho một đời người. Còn đối với người tin vào sự sống lại nơi Đức Giêsu Kitô thì cái chết lại là sự bắt đầu cho cuộc sống mới, cuộc sống mà Chúa Giêsu đã đề cập khi nói “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”(Ga 6,51).

Trong ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn xa hơn sự sống và cái chết thể lý, để hướng về sự sống thiêng liêng. Sự sống thể lý thì gắn liền với cơm bánh gạo tiền và rất nhiều cám dỗ hằng ngày, còn sự sống thiêng liêng thì phụ thuộc vào đức tin nơi Chúa Giêsu. Sự sống thể lý thì chỉ giới hạn khoảng trăm năm, còn sự sống thiêng liêng mới là sự sống đời đời. Điều làm cho chúng ta có sự sống đời đời không gì khác ngoài đức tin vào Đức Giêsu Kitô: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời” (x. Ga 6, 40). Người là Con Thiên Chúa, nhưng đã đến thế gian và rao giảng về Nước Trời, nơi có sự sống đời đời. Người đã dùng cái chết để mở cho chúng ta cánh cửa của sự sống đời đời là ơn cứu độ. Và Người đã để lại cho chúng ta bí tích Thánh Thể là chính Thịt và Máu Người để ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời.

Là người Kitô hữu, niềm tin vào Đức Giêsu Kitô và vào sự sống đời đời hướng chúng ta đến những việc thực hành của tín hữu. Thứ nhất, qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối hiệp thông với Thiên Chúa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56). Biểu hiện của mối hiệp thông này là đời sống cầu nguyện liên lỉ và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc siêng năng xưng tội rước lễ. Thứ hai, trong ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhớ đến Hội thánh thanh luyện qua lời cầu nguyện. Chính nhờ mối hiệp thông này mà Giáo hội cử hành ngày lễ hôm nay. Thứ ba, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống mình với nhiều thiếu sót và tội lỗi. Đồng thời Giáo Hội mời gọi ta thay đổi cách sống theo tinh thần Tin Mừng, tức là làm lành lánh dữ và yêu người khác như Chúa Giêsu đã từng yêu. Chúng ta làm tất cả những điều trên đây với niềm tin vào ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã mang đến, hầu sau khi chết sẽ được tham dự vào sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa ở cùng qua Bí tích Thánh Thể. Qua Bí tích này, xin Chúa ban cho chúng con ân sủng và nguồn sức sống dồi dào, để chúng con bước tiếp con đường lữ hành trần thế. Trong ngày lễ hôm nay, chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Cậy vào lòng thương xót của Chúa, chúng con xin Chúa dủ thương đến các linh hồn nơi luyện ngục mà ban cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Amen


Comments are closed.