Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Roma – Ngày 30/6

“Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gẫy” (Tv 33, 20-21). Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma đã anh dũng bảo vệ đức tin để làm chứng cho Chúa Giêsu. Các Ngài đã làm vinh danh Chúa và đã làm cho đức tin rực sáng. Các Ngài xứng đáng lãnh nhận triều thiên nước trời và góp phần xây dựng giáo đoàn Roma trần thế.

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA LÀ AI ?

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma là các vị anh hùng gồm một số rất đông đã đổ máu đào để tuyên xưng danh Chúa, làm chứng cho Chúa dưới thời bạo Chúa Néron: Các Ngài đã bị người ta lúc ấy vu khống là đã đốt thành Roma, phá hủy thành, nên các Ngài đã bị Néron  ra lệnh hành quyết, xử tử bằng mọi cực hình, bằng mọi phương cách tàn bạo, cay đắng, dã man. Có những vị đã bị nhốt tù, đánh đập tàn ác, bỏ đói cho đến chết. Có những vị bị thú vật cắn xé, dầy vò, đùa giỡn, những vị khác bị đốt, bị nung trên giường sắt, có những vị bị treo ngược trên thập giá, có những vị khác bị đốt cháy sáng như những ngọn đuốc trong đêm đen. Tuy nhiên cảm nghiệm lời Chúa nói:” Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em Để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy, trên vương quốc của Thầy” (Lc 22, 28- 30) hoặc ” Các thánh đã theo chân Đức Kitô, được vui mừng trên thiên quốc. Các Ngài đã đổ máu mình ra, vì lòng yêu mến Đức Kitô, nên luôn được hoan hỷ với Người ” (Ca nhập lễ, lễ nhiều thánh tử đạo). Các thánh tử đạo đã hân hoan chịu chết

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA XỨNG ĐÁNG LÃNH NHẬN TRIỀU  THIÊN  NƯỚC TRỜI:

“Hạt giống gieo xuống đất không thúi đi. . . “, các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma là những môn đệ của các tông đồ, các Ngài đã được Chúa thương, tuyển lựa để nên như của lễ đầu mùa hiến dâng cho Thiên Chúa và trở nên hạt giống đức tin gieo vào lòng đất cho hoa trái được nẩy nở tốt tươi. Các Ngài đã đổmáu ra để  làm phát sinh Hội Thánh Roma. Các Ngài xứng đáng được Chúa thưởng công và Giáo Hội tôn vinh vì các Ngài vẫn một lòng gắn bó với Chúa (Lc 22, 28).

Lạy Chúa, Chúa đã dùng máu các thánh tử đạo thánh hiến giáo đoàn Roma trong những bước đầu. Vì các thánh đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ đức tin, xin cho cuộc chiến thắng vẻ vang của các Ngài làm cho chúng con được bền lòng vững chí (Lời nguyện nhập lễ, lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 

Comments are closed.