Bộ Tuyên Thánh: Chân Phước Michael Giedrojć Và 23 Vị Tôi Tớ Chúa Khác

Ngày 7.11, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Đức hồng y Angelo Becciu, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, và cho phép công bố 16 sắc lệnh liên quan đến 24 vị.

Trong số này, có một sắc lệnh đặc biệt, công nhận các nhân đức anh hùng của vị Tôi tớ Chúa Michael Giedrojć và xác nhận ngài đã được tôn kính từ thời xa xưa, nhìn nhận ngài như là Chân phước. Việc Đức giáo hoàng công bố một người là Chân phước mà không cần có nghi thức tuyên phong gọi là tuyên phong Chân phước “tương đương” (equipollent). Michael Giedrojć là một giáo dân tuyên khấn trong Dòng Thánh Augustine, sinh tại Giedrojce (Lithuania) khoảng năm 1420 và qua đời tại Krakow (Poland) ngày 4/5/1485.

15 sắc lệnh còn lại công nhận các phép lạ, sự tử đạo, và nhân đức anh hùng của 23 vị.

– Công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 2 vị Tôi tớ Chúa người Ý, là giáo dân nữ:

1/ Edvige Carboni (1880-1952),

2/ Benedetta Bianchi Porro (1936-1964).

– Công nhận các vị Tôi tớ Chúa sau đây là các vị tử đạo:

1/ Angelo Cuartas Cristóbal cùng 8 người bạn, người Tây Ban Nha. Các vị đã bị sát hại trong giai đoạn từ năm 1934-1937.

2/ Mariano Mullerat i Soldevila (1897-1936), người Tây Ban Nha,

3/ James Alfred Miller (1944-1982), người Mỹ,

– Công nhận các vị Tôi tớ Chúa sau đây đã sống các nhân đức Kitô giáo cách anh hùng:

1/ Giovanni Jacono (1873-1957), người Ý,

2/ Alfredo Maria Obviar (1889-1978), người Philippines,

3/ Giovanni Ciresola (1902-1987), người Ý,

4/ Luigi Bosio(1909-1994), người Ý,

5/ Luigi Maria Raineri (1895-1918), người Ý,

6/ Raffaella Veintemilla Villacís (1836-1918), người Ecuador,

7/ Maria Antonia Pereira y Andrade (1700-1760), người Tây Ban Nha,

8/ Arcangela Badosa Cuatrecasas (1878-1918), người Tây Ban Nha,

9/ Maria Luciani (1920-1954), người Ý,

10/ Lodovico Coccapani (1849-1931), người Ý.

(Nguồn: Bollettino, 08.11.2018)

Minh Đức

Comments are closed.