Bài Giới Thiệu Lớp Vinh Sơn – Khóa XVI

Bài Giới Thiệu Lớp Vinh Sơn – Khóa XVI

Lời của Thiên Chúa: “Ta sẽ sai ai đây, ai sẽ đi cho Ta đây” (Is 6,8) với sức hút mãnh liệt và chạm tận sâu thẳm trái tim tiên tri Isaia và ngài đã thưa lên một cách đầy tín thác: “Lạy Chúa, xin hãy sai con” (Is 6,8). Có thể nói, lời mời gọi của Thiên Chúa luôn là một mầu nhiệm mà con người không sao lý giải tỏ tường. Chỉ trong tình yêu và nơi tình yêu, con người mới có thể thấu cảm phần nào lời mời gọi này. Lời mời gọi của Chúa chứa đựng một mãnh lực đến nỗi Phêrô “bỏ cả gia đình, nghề nghiệp” để cất bước theo Chúa (x. Mt 4.18-20). Lời gọi ấy còn hàm ẩn một sự cuốn hút đến kì lạ mà chỉ gói gọn trong ba từ “Hãy theo Thầy” (Mt 9,9) thì Matthêu đã “giã từ bàn thu thuế”.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu năm xưa tiếp tục vang đến tận hôm nay để quy tụ 67 anh em chúng tôi từ nhiều miền đất nước trong 8 Giáo phận: Bắc Ninh, Bà Rịa, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm, và Xuân Lộc thành một cộng đoàn yêu thương mang tên “Lớp Vinh Sơn – Khóa XVI” hầu đến ở lại, được huấn luyện dạy dỗ và để cùng đi với Chúa Giêsu tiếp tục sứ mạng cứu độ trong thế giới hôm nay.

Vịnh gia đã cầu nguyện: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Kỳ thực, có người sẽ cho là lẩm cẩm khi tìm về quá khứ trong khi, đúng ra, chúng tôi phải hướng đến tương lai. Không! Tại thời điểm này, chúng tôi biết mình tìm kiếm điều gì trong cái đã qua, bởi quá khứ quả là những kinh nghiệm thật quý báu và hữu ích cho hiện tại. Vì thế, việc chúng tôi lược lại hành trình tu luyện không là chuyện cũ nhưng là để đọc ra dấn ấn ân tình giữa Thiên Chúa và con người.

Nhớ lại ngày hồng phúc 03 tháng 01 năm 2021, tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, anh em chúng tôi được Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân trao tu phục như một đánh dấu khởi đầu trong hành trình tu luyện. Với lời nhắn nhủ trong nghi thức trao tu phục: “Chiếc áo này không phải là đồ trang sức nhưng là chiếc áo liệm đời chúng con”. Đó chính là ý lực mà chúng tôi cần nhớ để mỗi khi khoác chiếc áo dòng là: chết đi cho những hư hèn để “Tôi sống không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Về đường hướng đào tạo, song song với việc trung thành theo những chỉ dẫn của Giáo Hội, đặc biệt những văn kiện về đào tạo Linh mục, việc huấn luyện trong Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có những áp dụng cụ thể, với mục tiêu đào tạo những LINH MỤC HẠNH PHÚC TRONG ƠN GỌI VÀ HĂNG SAY, NHIỆT THÀNH TRONG SỨ VỤ qua bốn chiều kích: Nhân bản, Thiêng liêng, Tri thức và Mục vụ. Cách riêng, trong những năm Triết học với điểm nhấn “Hiểu và Say mến Chúa Giêsu”: tập sống nên giống Chúa Giêsu (sống con người Mầu nhiệm). Chúng tôi còn được trau dồi những kiến thức căn bản về Phụng vụ, Kinh thánh, Giáo lý… đặc biệt là Triết lý để có được một tri thức nhất định trong lối suy nghĩ, phán đoán và hình thành nhân cách con người nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại.

Kế đến, chúng tôi muốn nhắc lại một hình ảnh sống động về ơn Thiên triệu trong Cựu Ước mà chắc hẳn nhiều người đã quen là Thầy cả Hêli và cậu Samuel. Để nghe được tiếng Chúa gọi, cậu đã cần đến sự chỉ dẫn của Thầy Hêli hầu có thể phận định được tiếng Chúa (x. 1Sm 3,1-20). Như thế, người chủng sinh cũng cần có quý Cha Đồng hành để có thể hướng dẫn, giúp đỡ với các chiều kích trong hành trình đào tạo. Quý cha đã luôn là người cha, người thầy ở bên lắng nghe, chỉ dạy và giúp chúng tôi mỗi ngày sát kề theo bước Chúa Giêsu hơn.

Lời kết, anh em lớp Vinh Sơn – Khóa XVI chúng tôi xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì: “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1). Người đã và đang tiếp tục yêu thương, dẫn dắt chúng tôi cùng đi với Người trên hành trình tình yêu cứu độ. Cảm tạ Mẹ Giáo hội ngang qua Giáo phận, Đại chủng viện và quý Cha giáo đã yêu mến, dạy dỗ chúng tôi để trở nên những mục tử trong tương lai như lòng Chúa mong ước. Chúng tôi nguyện nguyện thưa lên như lời thánh bổn mạng đã đoan hứa: “Lạy Chúa, mãi mãi con chọn Ngài” (Thánh Vinh Sơn Phêriê).

Ban Văn Hóa lớp Vinh Sơn

Khóa XVI, ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.