Chương Trình Audio Giáo Lý Dự Tòng

Chương Trình Audio Giáo Lý Dự Tòng do ban loan báo Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc thực hiện, nhằm phục vụ cho những anh chị em bắt đầu tìm hiểu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Chương trình bao gồm những những bài giáo lý được trình bày cách đơn sơ ngắn gọn nhằm giúp học viên hiểu biết kiến thức căn bản về Giáo Lý và tập sống tương quan thân mật với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Audio Giáo lý dự tòng được thực hiện với mục đích hỗ trợ những nơi thiếu giảng viên hoặc những dự tòng chưa có điều kiện tham gia lớp học. Được trình bày theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và thủ bản Giáo Lý Dự Tòng của giáo phận Xuân Lộc, chương trình này không nhằm thay thế các giảng viên và sách Giáo Lý, vì vai trò của họ rất cần thiết để giúp các học viên đạt được mục tiêu của việc học giáo lý là nhận biết Thiên Chúa và bước đi theo Ngài.

Rất ước mong chương trình này được nhiều người đón nhận và phổ biến.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

 Tải về.

Comments are closed.