Chương Trình Audio Giáo Lý Hôn Nhân

Chương Trình Audio Giáo Lý Hôn Nhân do ban loan báo Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc thực hiện, nhằm phục vụ cho những anh chị chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân trong Giáo Hội Công Giáo. Chương trình bao gồm những những bài giáo lý giúp học viên hiểu biết về đời sống và ơn gọi hôn nhân theo Hội thánh Công Giáo. Chương trình này đòi hỏi các học viên đã hiểu biết căn bản về Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Audio được thực hiện với mục đích hỗ trợ những nơi thiếu giảng viên hoặc những anh chị chưa có điều kiện tham gia lớp học. Được trình bày theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và thủ bản Giáo Lý Hôn Nhân của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chương trình này không nhằm thay thế các giảng viên và sách Giáo Lý, vì vai trò của họ rất cần thiết để giúp các học viên đạt được mục tiêu của việc học giáo lý là nhận biết Thiên Chúa và bước đi theo Ngài.

Rất ước mong chương trình này được nhiều người đón nhận và phổ biến.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Tải về

Comments are closed.