Thứ Ba sau Chúa Nhật 15 mùa Thường Niên – Ngày 12/07/2016

Lời Chúa: Mt 11, 20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. “Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.


Suy niệm

“Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không sám hối.” (Mt 11,20)

Chúa Giêsu quở trách hai thành Khoradin và Betxaida, vì hai thành này đã được diễm phúc nhìn thấy những phép lạ nhưng lại không tin và cũng không tỏ lòng ăn năn sám hối. Việc tỏ lòng sám hối đồng nghĩa với việc làm mới lại chính mình. Việc làm mới lại chính mình được diễn tả qua ba mối tương quan: Với Chúa, mỗi người được mời gọi sống đẹp lòng Chúa qua việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Với tha nhân, mỗi người được mời gọi trở thành anh chị em của nhau qua việc thực thi đức ái. Với chính mình, mỗi người được mời gọi sống hài hòa với chính mình bằng việc chấp nhận chính con người thật của mình.

Nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, mỗi người Kitô hữu có dịp nhìn lại đời sống đức tin của mình để khám ra những ơn lành của Chúa đã ban cho mình một cách nhưng không. Để từ đó, người Kitô hữu hình thành nên thái độ sống, cách hành xử sao cho phù hợp với giáo huấn của Chúa cũng như xứng đáng hơn với những ơn lành mà Chúa đã thương ban.

Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian để kêu gọi chúng con biết bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết nhìn lại chính mình để cảm tạ về những hồng ân mà Chúa rộng ban và năng biết sửa lại những thiếu xót, những lầm lỗi của mình, để mỗi ngày chúng con trở nên xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Amen.


Comments are closed.