Thứ Ba tuần VI Thường Niên – 14/02/2023

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.” “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”

 


Suy niệm

MEN KITÔ

“Người răn bảo các ông: ‘Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu
và men Hêrôđê!’” (Mc 8,15).

Từ hàng ngàn năm qua, người ta đã biết dùng men ủ vào bột, để bột dậy men và làm ra những ổ bánh mì thơm ngon. Cũng có những thứ men hữu ích khác để làm rượu, dấm, sữa chua,… Thế nhưng lại có những thứ men độc hại làm cho thức ăn hư thối, gây tật bệnh cho con người. Khi ví Nước Trời như men trong bột, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải có loại men mang tên Kitô, chứ không phải men Pharisêu và men Hêrôđê, những thứ men đó làm cho con người ra hư hỏng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ xuống thuyền với Chúa Giêsu mà quên đem bánh theo, và trên thuyền chỉ có một chiếc bánh. Nhân việc đó, Chúa Giêsu bảo các ông phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê. Vì men Pharisêu là lối sống giả hình, chuộng hư danh: giữ luật bề ngoài thật chi li nhưng lại không công bằng, nhân ái thật lòng (x. Mt 23,1-36). Còn men Hêrôđê là lối sống xảo trá, chạy theo quyền thế, danh vọng, hưởng thụ khoái lạc. Những thứ men đó làm cho con người ra hư hỏng. Nhưng các môn đệ không hiểu, nên tưởng Thầy nói các ông không biết tiên liệu để thiếu bánh. Thật ra, các môn đệ còn nặng tinh thần thế tục với óc thực dụng, cứ mãi lo lắng về của ăn vật chất nên không hiểu được lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Biết các ông đang có nguy cơ nhiễm men độc hại nên Người cảnh báo: Hãy coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê (x. Mc 8,15). Qua đó, Chúa Giêsu định hướng cho các ông có cái nhìn cao hơn. Đó là sự hiện diện của chính Người là Đấng quyền năng có thể biến cái không thành có. Đồng thời, Người cho biết có thứ men là men Kitô làm cho hủ bột nhân loại dậy lên. Men Kitô trái ngược hẳn với men Pharisêu và men Hêrôđê. Đó là men yêu thương, khơi dậy lòng nhiệt thành hiến thân phục vụ trong vui tươi, hiền lành, khiêm nhường.

Để men Kitô dậy lên, chúng ta phải loại bỏ tinh thần thế tục và óc thực dụng là môi trường cho men Pharisêu và Hêrôđê phát triển. Có thế, chúng ta mới vượt lên trên cái bình thường của con người để tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Thách đố của các môn đệ năm xưa, có khi cũng là thách đố của chúng ta trong thời đại hôm nay. Bởi vì, chất men Pharisêu và men Hêrôđê trong mỗi người luôn trội lên trong rất nhiều sự kiện. Chẳng hạn như một sự thiếu thốn ập đến, hay một ơn lành nào xảy ra, hoạn nạn xảy ra… dường như ta chỉ thường dừng lại ở sự kiện đó mà quên mất ý nghĩa hay thánh ý bên trong của những sự kiện. Khi đó, ta cũng như các môn đệ xưa việc đầu tiên là loay hoay xoay sở đủ cách, ta tìm mọi cách giải quyết và xem đó như là một sự tình cờ. Thế rồi, chúng ta để Thiên Chúa ngoài cuộc mà quên mất sự hiện diện của Người ở giữa cuộc sống của mình. Hơn nữa, rất nhiều lần chúng ta hành xử như là ta có thể tự mình lo liệu mọi việc. Chúa hoàn toàn đứng bên lề cuộc đời ta.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con cũng trở thành men cho đời: men của yêu thương để xoá tan những đố kỵ, ghen tương; men của bác ái để loại trừ thói ích kỷ và hưởng thụ; và men của khiêm tốn để xoá đi những kiêu căng giả dối. Amen


Comments are closed.