Video: Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình

Trong hai ngày thứ Hai 12 và thứ Ba 13 tháng 10, các nghị phụ và các tham dự viên khác thảo luận trong 13 nhóm về phần thứ hai của Tài liệu làm việc với chủ đề “Phân định ơn gọi gia đình”. Tổng cộng có 4 nhóm nói tiếng Anh, 3 nhóm Tây Ban Nha, 3 nhóm tiếng Pháp, 2 nhóm tiếng Ý, và 1 nhóm tiếng Đức. Sáng thứ Tư 14 tháng 10, các vị sẽ nhóm phiên khoáng đại.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Trong 183 nghị phụ được các Hội Đồng Giám Mục trên thế giới cử tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình, Giáo Hội Việt Nam có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, là Tổng Giám Mục Sàigòn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Phó Xuân Lộc.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu cuộc phỏng vấn dành cho Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo diễn ra trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục.

Khi được hỏi đâu là những thách đố mục vụ đối với đời sống gia đình tại Giáo Hội địa phương, Đức Cha cho biết như sau:

Thách đố đối với đời sống gia đình ở Việt Nam thì nhiều lắm nhưng tôi nghĩ một trong những thách đố là sự kiện nhiều người trẻ phải lìa xa vùng quê, gia đình và giáo xứ của mình lên thành phố để học tập hay làm việc. Do đó, có nhiều cám dỗ ở thành phố nơi họ làm việc hay học tập do phải sống xa gia đình. Họ cần phải duy trì mối liên lạc cách riêng là tình cảm yêu mến với nguyên quán của gia đình. Điều này chắc chắn là một trong những khó khăn nhưng tôi thấy dường như đến nay họ có thể vượt qua những trở ngại này vì ở thành phố họ có thể tụ họp lại với nhau như những sinh viên Công Giáo, công nhân Công Giáo và giúp đỡ lẫn nhau hội nhập vào các giáo xứ ở thành thị nơi họ cư trú.

Thưa Đức Cha, ngài hy vọng những gì nơi Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình?

Như Đức Thánh Cha đã đề cập trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật, chúng ta phải lắng nghe Chúa Thánh Thần vì thế chúng tôi hy vọng có thể mở lòng mình ra với sự linh hứng của Chúa Thánh Linh như là các nghị phụ của Thượng Hội Đồng Giám Mục để chúng tôi có thể đưa ra các quyết định, các sứ điệp theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhưng riêng tôi, tôi mong mỏi Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ đưa ra sự khích lệ cho tất cả các gia đình. Những gia đình đang sống đức tin được khích lệ sống đức tin nhiệt thành hơn trong đời sống gia đình. Những gia đình đang gặp khó khăn được khích lệ tìm lại lần nữa ân sủng phù trợ của Thiên Chúa để họ có thể trung tín và mạnh mẽ hơn trong đời sống gia đình theo kế hoạch tôi cho rằng Thiên Chúa dành cho hôn nhân và gia đình.

Nguồn vietcatholic

Comments are closed.