Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam

Comments are closed.