Trực Tiếp Thánh Lễ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 08/09/2022

Vào lúc 08h30 thứ năm, ngày 08 tháng 09 năm 2022 tại Thánh Đường Chính Tòa Xuân Lộc, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc sẽ chủ tế Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục cho 21 Thầy Phó Tế của Giáo Phận Xuân Lộc. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông tham dự cầu nguyện cho các tiến chức.

Comments are closed.