[Cập Nhật] Tổng Hợp Các Văn Kiện Của Công Đồng Vaticano II

Link tổng hợp 16 văn kiện của Công Đồng Vaticano II (nhấn vào link liên kết để download)

4 Hiến Chế: 

–      Hiến chế tín lý về Mạc Khải (Tiếng Việt  – Tiếng Anh) : xác định uy tín bất khả ngộ của Lời Chúa, mà giáo huấn của Giáo Hội phải dựa vào ;

–      Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Tiếng ViệtTiếng Anh): mô tả định chế Giáo Hội với những yếu tố chủ chốt. Đây là văn kiện quan trọng nhất của Công Đồng ;

–      Hiến chế kỷ luật về Phụng vụ thánh (Tiếng ViệtTiếng Anh): cho biết Phụng vụ là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Giáo Hội, và những canh tân phải thực hiện ;

–      Hiến chế mục vụ Giáo Hội trong thế giới hôm nay (Tiếng ViệtTiếng Anh): cho thấy một Giáo Hội dấn thân phục vụ con người, đưa họ về với Thiên Chúa.

9 Sắc Lệnh : 

–      Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của Giáo Hội (Tiếng ViệtTiếng Anh) ;

–      Sắc lệnh về sự Hiệp Nhất của các Giáo Hội Kitô (Tiếng ViệtTiếng Anh) :

–      Sắc lệnh về các Giáo Hội Đông phương Công Giáo (Tiếng ViệtTiếng Anh);

–      Sắc lệnh về Nhiệm vụ muc vụ của các Giám Mục (Tiếng ViệtTiếng Anh): Chúa Kitô trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho các Tông Đồ và các người kế vị ;

–      Sắc lệnh về thừa tác vụ và đời sống của các Linh Mục (Tiếng ViệtTiếng Anh) : những cộng-tác-viên gần gũi của Giám mục, cùng với Giám mục chu toàn sứ mệnh của Chúa Kitô và của các Tông Đồ ;

–      Sắc lệnh về việc Đào Tạo Linh Mục (Tiếng ViệtTiếng Anh): nhằm chuẩn bị cho Giáo Hội tương lai một mẫu linh mục mới, theo những đòi hỏi hiện nay của Dân Chúa ;

–      Sắc lệnh về việc Canh tân đời sống Dòng Tu (Tiếng ViệtTiếng Anh): nhằm giúp cho đời sống này thích nghi với thế giới hiện đại ;

–      Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân (Tiếng ViệtTiếng Anh): nói lên sứ mệnh của người giáo dân giữa lòng đời ;

–      Sắc lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông xã hội (Tiếng ViệtTiếng Anh).

3 Tuyên Ngôn:

–      Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô-giáo (Tiếng ViệtTiếng Anh) ;

–      Tuyên ngôn về những liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo Ngoài Kitô-giáo (Tiếng ViệtTiếng Anh).

–      Tuyên ngôn về Tự Do tôn giáo (Tiếng ViệtTiếng Anh).

Nguồn Tiếng Việt: conggiaovietnam.net

Nguồn Tiếng Anh: Vatican.va

Comments are closed.