Toà thánh công bố logo và khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Chilê

WHĐ (21.08.2017) – Toà thánh đã công bố logo và khẩu hiệu chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Chilê, diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng 2018. Sau Chilê, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Peru; logo và khẩu hiệu chính thức chuyến tông du này cũng đã được Toà thánh công bố.

Khẩu hiệu

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” là khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Chilê, trích từ Phúc Âm Gioan 14,27.

Một thông cáo của Uỷ ban quốc gia Tổ chức Tông du cho biết khẩu hiệu này được “cả người Công giáo và người không Công giáo nhận biết”.

Thông cáo cho biết thêm: “Qua chuyến tông du này, Đức Thánh Cha sẽ khích lệ mọi người về một nền văn hoá gặp gỡ và thăng tiến bầu khí hiệp nhất cho dân tộc Chile”.

Logo

Logo này gồm ba yếu tố chính của chuyến tông du: Thánh giá, chữ ký của Đức Thánh Cha và bản đồ Chilê.

Thánh giá có màu vàng là màu cờ của Vatican, trong khi dòng chữ “CHILE 2018” được in hai màu đỏ và xanh, theo màu cờ của Chilê.

Nguồn | WHĐ

Comments are closed.