[Tin Ảnh] Nghi Thức Cung Nghinh Đức Trinh Nữ Maria Và Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin Của Đức Giám Mục Tân Cử Gioan Đỗ Văn Ngân

Lúc 19g15, ngày 31 tháng 5 năm 2017, đại gia đình Chủng viện cùng Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli – Đại diện Toà Thánh không thường trực tại Việt Nam, quý Đức Cha trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, quý Cha, quý chủng sinh và rất đông các thành phần Dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc, cùng cử hành Nghi thức cung nghinh Đức Trinh Nữ Maria nhân ngày cuối Tháng Hoa và Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin và Tuyên Thệ Trung Thành của Đức Giám Mục Tân Cử Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc.

Lời hướng ý vừa chấm dứt, đoàn người cất cao lời kinh tiếng hát, bước theo Mẹ trên đường đến với Chúa bằng trọn tâm tình mến yêu qua việc chiêm ngắm Mầu nhiệm Năm sự Mừng. Ước gì việc cung nghinh Mẹ hôm nay giúp mỗi người thêm yêu mến Mẹ và quyết tâm noi gương Mẹ trong việc đem Chúa đến với mọi người, như khi xưa Mẹ đã mang Chúa đến với gia đình bà Elisabét.

Tiếp theo Nghi thức cung nghinh Đức Mẹ là Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin và Tuyên Thệ Trung Thành của Đức Giám Mục Tân Cử Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, trước mặt vị thụ ủy của Tông Tòa, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli. Từng lời tuyên xưng của vị Giám Mục Tân Cử vang lên trong không gian tĩnh lặng, đi thẳng đến trái tim của mỗi người, khiến ai nấy đều cảm thấy xúc động. Xin Chúa ban cho ngài nhiều ơn Chúa Thánh Thần để ngài trở nên mục tử tốt lành, “người chăn dắt linh hồn” lành nghề của Chúa.

Sau lời cám ơn của Đức Giám Mục Tân Cử, Đức Tổng Giám Mục ban phép lành kết thúc và giải tán.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Một số hình ảnh trong ngày này

Giã Hoa và Tuyên Xưng Đức Tin 31/05

Comments are closed.