Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Úy Stêphanô II – Đại Chủng Viện Xuân Lộc

Thiếu Nhi hy sinh chịu khó

Luôn nhìn thánh giá cực khổ vẫn vui

Vơi tinh thần vui tươi và hy sinh,  vào 3 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa nhật cuối tháng 5 vừa qua 69 thầy thuộc 9 giáo phận đang tu học tại chủng viện Xuân Lộc đã đến giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh tham dự sa mạc huấn luyện trợ úy Stêphanô II với sự đồng hành của cha giáo Giuse Đoàn Xuân Linh. Đây là chương trình của Đại chủng viện nhằm huấn luyện các thầy về mục vụ thiếu nhi. Ban Điều hành Sa mạc gồm có Cha tuyên úy Giuse Đỗ Đức Trí, Cha Sa mạc Trưởng Giuse Phạm Quốc Thuần và quý trưởng Sinai của giáo phận.

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể với những phương pháp tổ chức, học hỏi và sinh hoạt của mình nhằm huấn luyện các thiếu nhi về hai phương diện : tự nhiên và siêu nhiên, nhân bản và đức tin để các em trở nên những Kitô hữu trưởng thành và dấn thân đem tin mừng vào trong xã hội  hay nói cách khác, giúp các em trở nên thánh trong tinh thần vui tươi và dấn thân.

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể đặt nền tảng huấn luyện và sinh hoạt học hỏi của mình trên hai nền tảng : Thánh Kinh và Thánh Thể được cụ thể hóa qua sống 10 điều tâm niệm và giữ 4 lời hứa: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, Làm Tông Đồ

Các thầy đã được học hỏi các bài khóa căn bản về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, đặc biệt là phương pháp giáo dục trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Các thầy tham dự với lòng hăng say, hiếu học và tinh thần phục vụ như khẩu hiệu của sa mạc huấn luyện.
Buổi chiều ngày thứ nhất các thầy học hỏi về thực hiện phút hồi tâm như điều luật thứ 10 của phong trào dạy:

Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng

Chân thành với Chúa, cộng biên mỗi tuần

Sau bài học là phần thực hành phút hồi tâm do cha Vũ Ngọc Tín Sj. hướng dẫn.  Đây là bài khóa mà các thầy rất thích thú.
Ngày thứ hai với chủ đề Hy Sinh các thầy học hỏi về vai trò của Trợ úy trong sinh hoạt của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, tổ chức và điều hành thiếu nhi giáo xứ theo phương pháp của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, trò chơi Thánh Kinh …. ngày huấn luyện được kết thúc bằng đêm Lửa Thiêng Thánh Thể lưu lại nhiều cảm nghiệm sâu lắng.Ngày thứ ba với chủ đề Làm Tông Đồ, các thầy đi vào hành trình sa mạc (trò chơi lớn được thực hiện theo chủ đề Thánh Kinh) và kết thúc bằng giờ thuyết trình bích báo phong phú từ cách trang trí đến nội dung trình bày.Sa mạc kết thúc để lại nhiều bài học bổ ích và những cảm nghiệm thiêng liêng se là hành trang để các thầy bước vào thực tập mục vụ mùa hè nơi các giáo xứ và công việc tông đồ sau này.

Tin, Ảnh : Ban Huấn Giáo Giáo Phận


Nguồn | giaophanxuanloc

Comments are closed.