Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG). – Ngày 02/11/2022

Lời Chúa: Ga 6, 51-59

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

 


Suy niệm

THÁNH THỂ, NGUỒN SỨC MẠNH CHO SỰ SỐNG LINH HỒN

“Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53).

Sự sống con người được tạo nên bởi xác và hồn. Con người sống được về phần xác là nhờ có lương thực hằng ngày nuôi dưỡng. Cũng thế, sự sống phần linh hồn sẽ mất đi nếu không được dưỡng nuôi bằng Thánh Thể, là chính Đức Kitô.

Quả thế, sau phép lạ hoá bánh ra nhiều và khi hứa thiết lập Thánh Thể, chẳng những Đức Kitô đã loan báo bữa ăn ấy như là một ân huệ hữu ích cho các môn đệ, mà Người còn quả quyết rằng bữa ăn ấy là cần thiết, là một điều kiện cho sự sống. “Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53). Điều này Chúa muốn nhấn mạnh rằng, không có sự hiệp thông Thánh Thể, người ta không thể có sự sống của Thiên Chúa. Chúa Kitô chính là sự sống của linh hồn, mỗi lần Người đến qua việc rước lễ là mỗi lần Người trở nên lương thực cần thiết cho linh hồn chúng ta. Đức Kitô đến giải thoát linh hồn khỏi tội lỗi, bằng cách chuyển thông cho linh hồn sự thánh thiện của Người. Chính từ sự rước lễ mà chúng ta tìm được sức mạnh để vượt thắng những yếu đuối, chống lại các nết xấu và tội nhẹ, xa tránh tội nặng. Chính trong mầu nhiệm Thánh Thể, mầu nhiệm nhập thể lại được tái diễn khi Con Thiên Chúa “không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13). Chính tình yêu xót thương các tội nhân đã lôi kéo Người xuống thế, và chính để cứu họ mà Ngôi Lời đã băng qua khoảng cách giữa Thiên Chúa và loài người để ban chính Mình Người cho họ qua việc rước lễ.

Hôm nay là ngày lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, những người đã ra đi trước chúng ta và nay đang thanh tẩy trong luyện ngục. Khi còn sống, họ đã tin vào Chúa Giêsu. Đặc biệt, họ đã được ăn thịt và uống máu thánh của Người, là bánh bởi trời, là thần lương nuôi sống linh hồn họ, thì chúng ta có quyền hy vọng: Tất cả anh chị em tín hữu đã qua đời sẽ được Chúa Giêsu cho sống lại trong ngày sau hết, tức ngày tận thế, ngày cùng tận của thế giới. Tuy nhiên, khi còn sống, với thân phận con người yếu đuối, họ không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, sai lầm, thiếu sót và tội lỗi. Vì thế, họ rất cần tới lời cầu nguyện và những việc lành phúc đức của chúng ta, đặc biệt chúng ta xin lễ cho các linh hồn nơi luyện ngục, để xin Chúa nhân từ sớm đưa họ vào hưởng tôn nhan Chúa.

Lạy Chúa, chính Chúa đã lấy thân mình để nuôi sống chúng con mỗi ngày, xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện thực sự của Chúa nơi Thánh Thể mỗi khi lên rước Chúa vào lòng. Nhờ đó, chúng con biết sống quảng đại hơn với hết mọi người và làm chứng sự hiện diện của Chúa trong thời đại hôm nay. Amen.


Comments are closed.