Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. – Ngày 01/11/2022

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ,

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại

và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở,

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

 


Suy niệm

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12a).

Kính thưa cộng đoàn!

Trong các dịp lễ hoặc dự kiện quan trọng, chúng ta thường chúc nhau: Chúc cha một năm mới bình an, hạnh phúc; Chúc soeur một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc; Chúc thầy luôn hạnh phúc trong ơn gọi hay chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc… Rõ ràng, chúng ta luôn khao khát và ước mong được hạnh phúc. Vậy, hạnh phúc là gì? Đâu là hạnh phúc đích thực, hạnh phúc có giá trị thỏa mãn mọi nỗi khát khao của con người?

Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại một sự kiện hết sức quan trọng. Chúa Giêsu lên núi và trình bày bài giảng Bát Phúc. Đây chính là mạc khải tuyệt vời của Chúa Giêsu về hạnh phúc. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, Phúc thay ai hiền lành, Phúc thay ai khát khao nên người công chính, Phúc thay ai xót thương người, Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, Phúc thay ai xây dựng hoà bình, Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Những lời mạc khải của Chúa Giêsu khiến người nghe không khỏi ngạc nhiên vì ngược lại với khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Những gì thế gian cho là khốn khổ và bất hạnh thì đối với Chúa Giêsu, đó là những mối phúc. Tại sao Chúa Giêsu dạy đó là những mối phúc? Hạnh phúc, xét cho cùng, là được sống đúng bản chất của mình. Bản chất con người là hình ảnh Thiên Chúa. Sống đúng bản chất con người là ở trong Thiên Chúa. Vì thế, sống “tám mối phúc thật” là đường dẫn đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa và hiệp thông với Ngài cách trọn vẹn. Chính Thiên Chúa là hạnh phúc đích thực của chúng ta.

“Tám mối phúc thật” giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa và hành động của Ngài. Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở lòng ra với Ngài trong sự nghèo khó, hiền lành và sầu khổ để được Ngài giúp đỡ, ủi an. Thiên Chúa chỉ cho thấy thánh ý Ngài là hãy nên công chính. Thiên Chúa muốn chúng ta sống dấn thân, phục vụ tha nhân bằng một tâm hồn trong sạch, biết xót thương và xây dựng hòa bình. Thiên Chúa sẽ hài lòng khi chúng ta biết kiên trì, dám chấp nhận sự bách hại vì sống theo đường lối Ngài. Mỗi mối phúc dù có một ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều quy về có một mối là nên giống Đức Giêsu Kitô. Các mối phúc được kết hợp và thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô.

Là các Kitô hữu, chúng ta phải can đảm sống “tám mối phúc thật” theo gương Chúa Giêsu Kitô. Lựa chọn sống “tám mối phúc thật” là minh chứng cho niềm tin, lòng mến và lòng cậy trông mãnh liệt vào Chúa. Nhờ đó, chúng ta luôn được đảm bảo hạnh phúc đời đời trong Thiên Chúa.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, xin các thánh cầu bầu cho chúng ta biết can đảm sống một đời trọn vẹn vâng theo thánh ý Chúa, ngỏ hầu, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc cùng các ngài trên Nước Thiên Đàng.


Comments are closed.