Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên – Ngày 10/07/2024

Lời Chúa: Mt 10,1-7

Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”

 


Suy niệm

ĐƯỢC CHÚA CHỌN

“Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại.” (Mt 10,1)

Khi đến trần gian để loan báo về Nước trời, Chúa Giêsu không chỉ loan báo một mình, nhưng Ngài còn có những môn đệ. Trình thuật Tin Mừng Matthew hôm nay ghi lại cuộc tuyển chọn nhóm Mười Hai. Chúng ta có thể nhận thấy cả mười hai ông đều không giống nhau. Các ông khác nhau về xuất thân, địa vị, nhiều thành phần khác nhau. Không phải tất cả đều xuất chúng hay có danh tiếng, nhưng đều có một điểm chung là những người được chọn.

Lời mời gọi loan báo Tin Mừng là một lời mời gọi dành cho tất cả mọi người. Sứ mạng này không phải chỉ dành cho một số ít được chọn, nhưng tất cả chúng ta đều là nhừng người được Chúa chọn để ra đi loan báo về Nước Trời cho hết thảy những ai chưa nhận ra. Bắt đầu từ nhóm Mười Hai, bắt đầu từ những vùng lân cận, để rồi từ đó Tin Mừng sẽ được loan đi trên khắp hang cùng ngõ hẻm, đến tận cùng của thế giới.

Nhìn vào danh sách mười hai Tông đồ, không khó để chúng ta nhận ra rằng nhóm Mười Hai cũng chỉ là những con người bình thường. Có người làm thầy dạy, nhưng cũng có người hành nghề thu thuế. Có người chỉ biết chài lưới và cũng có người chỉ suốt đời làm mộc, đặc biệt hơn nữa, còn có cả kẻ sẽ phản bội thầy mình. Chúa Giêsu biết tất cả những điều đó, nhưng Ngài vẫn trao cho các ông không những một mà còn là rất nhiều cơ hội. Để rồi từ những cơ hội ấy, các ông nhận ra ơn gọi thật của chính mình.

Được chọn đồng nghĩa với việc ra đi, mà ra đi chắc chắn sẽ phải đương đầu với những sóng gió của trần gian. Chính trong những gian nan ấy, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng, dường như chẳng có thứ gì vượt quá sức trong ơn gọi cá nhân của mỗi người. Thiên Chúa đặt để ai vào những ơn gọi riêng thì chắc chắn Người sẽ ban đủ ơn để mỗi người có thể chu toàn sứ mạng được giao phó.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chân nhận được ơn gọi của mỗi người. Xin cho chúng con biết đón nhận những ơn lành và sứ mạng mà Chúa trao phó cho mỗi người. Để từ đó, chúng con có được nguồn sung mãn mà hân hoan ra đi loan báo Nước Thiên Chúa cho tất cả mọi người.


Comments are closed.