Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên – Ngày 26/06/2024

Lời Chúa: Mt 7,15-20

Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

 


Suy niệm

NGHE VÀ SỐNG ĐIỀU MÌNH NGHE

“Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)

Trong cuộc sống, có nhiều cách để chúng ta nhận biết sự thật về một người. Có thể chúng ta bị hấp dẫn bởi một người giảng dạy cách hùng hồn; có thể chúng ta bị đánh lừa bởi một thái độ khôn khéo giả tạo. Có thể khi nhìn một người thường xuyên tham dự thánh lễ, đọc kinh thật to trong nhà thờ chúng ta sẽ nghĩ là họ đạo đức thánh thiện. Có thể như vậy và cũng có thể không? Có thể khi nhìn một người có vẻ ngoài xấu xí, khó gần, hay mặc đồ bình thường thậm chí lôi thôi, chúng ta nghĩ rằng họ là người không tốt, … Có chắc những nhận định như thế về một người là hoàn toàn đúng? Vậy đâu mới là tiêu chuẩn để chúng ta nhận ra sự thật về một người?

Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận ra con người thật: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,16). Hoa quả ở đây là đời sống thực sự của người đó, là những việc họ làm. Cây tốt sẽ sinh trái tốt, cây bị sâu sẽ sinh ra trái không ngon. Người công chính được nhận biết qua đời sống tốt lành của họ, qua những thử thách họ đã kiên vững đức tin, qua những hy sinh họ dâng hiến. Đời sống và hành động của một người phản ánh con người thật của họ. Bụi gai không sinh được trái vả, bụi rậm không cho được trái nho. Đời sống là tiêu chuẩn để nhận ra người môn đệ thật của Chúa Giê-su. Chính Ngài đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Người Kitô hữu chân chính là người đến với Chúa Giê-su, lắng nghe những lời của Ngài và thi hành những lời ấy. Người môn đệ tốt là người không chỉ nói ngoài miệng nhưng tin thật trong lòng. Người môn đệ trung tín là người thực hành niềm tin đã lãnh nhận được. Nghe thôi thì chưa đủ. Lời của Chúa phải thấm nhuần vào đời sống của ta, chi phối mọi hành động, quyết định và lựa chọn. Nhưng chọn lựa không chỉ một lần mà trải dài suốt cuộc đời. Có bao nhiêu năm tháng là có bấy nhiêu chọn lựa. Để thực hiện những lựa chọn đúng, nhiều khi chúng ta phải trải qua thử thách, gian nan, và cả những đau khổ mất mát. Nhà xây vững chắc sẽ bền vững qua thời gian. Người nghe và thực hành Lời Chúa sẽ đứng vững trong gian nan thử thách. Có như thế, người môn đệ mới trung tín chọn Chúa suốt cuộc đời mình.

“Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, Lời Chúa chẳng sinh hoa kết trái nơi chúng con. Xin Chúa giúp chúng con can đảm sống lời Chúa dạy trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động để chúng con xứng đáng là môn đệ đích thực và trung tín của Chúa hầu trở nên những viên đá sống động làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay”.


Comments are closed.