Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên – Ngày 27/06/2024

Lời Chúa: Mt 7,21-29

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!”

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

 


Suy niệm

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CỦA CUỘC ĐỜI

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Trong xã hội hiện đại ngày nay, cuộc sống con người dường như bị cuốn theo các “cơn sóng” của trào lưu hiện đại, các giá trị như: tài chính, kinh tế, công nghệ, máy móc, thời trang… Nhưng những thứ đó dường như chỉ mang đến cảm xúc hạnh phúc nhất thời mà không thể giải quyết tận gốc cho con người những khao khát, những ước muốn hạnh phúc đích thực. Con người cứ đi tìm những thứ khác để bù đắp cho đam mê bản thân mình. Dường như họ thiếu đi những giá trị nền tảng chắc chắn cho cuộc sống.

Đời sống của người Kitô hữu cũng như vậy, lắm khi chúng ta theo đuổi những giá trị ảo mà quên đi rằng chúng ta có một nền tảng vững chắc cho cuộc sống, cho hành trình đức tin. Nền tảng đó là Lời Chúa. Thánh Vịnh 115 ghi: “Lời chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Hôm nay Chúa Giêsu nói với những người đang nghe Ngài giảng dạy: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” ( Mt 7, 24-25 ). Một hình tượng đơn giản mà dễ hiểu của việc xây căn nhà trên nền móng vững chắc, chính cái nền nhà vững chắc sẽ chống đỡ cho căn nhà khỏi bị sói mòn, lũ lụt hoặc bị ngập nước. Điều đó cũng như việc xác quyết rằng chính Lời Chúa là kim chỉ nam, là nền móng, “đá tảng” vững chắc cho cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Khi suy gẫm về những điều này, chúng ta được mời gọi suy nghĩ tới hai điều, tôi có đặt Lời Chúa làm nền tảng căn bản cho cuộc đời của mình ? Và tôi có đem những Lời của Chúa dạy vào thực hành trong cuộc sống của tôi hay không ? Hay là tôi chỉ thể hiện Lời Chúa bằng hình thức bên ngoài, hiểu biết lời Chúa dạy nhưng khi sống với tha nhân lại đi ngược lại các giá trị của Tin Mừng… “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” ( Mt 7, 21 ). Mỗi người Kitô hữu luôn được Chúa mời gọi đặt chính cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc của Lời Chúa, để rồi từ nền tảng ấy trổ sinh những hành động của đức tin hầu quyết định thái độ cho cuộc sống này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đặt cuộc đời của chúng con trên nền tảng Lời Chúa, qua việc lắng nghe và nhiệt tâm đem ra thực hành trong cuộc sống, chứ không phải chỉ là qua môi miệng bên ngoài, như thế, chúng con sẽ đứng vững và trọn niềm trông cậy vào Chúa ngay cả khi những khó khăn và thử thách dồn dập đến với chúng con. Amen.


Comments are closed.