Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên – Ngày 23-06-2021

Lời Chúa: Mt 7,15–20

“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng làm gì có vả mà bẻ ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xâu thì sinh quả xâu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai ?”

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA BẰNG HOA TRÁI ĐỨC TIN

Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai (Mt 7,20).

Thánh Giacobê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Dưới ánh sáng Lời Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy thử xét xem đức tin của ta vào Chúa đang sống động bằng những việc làm cụ thể dành cho Chúa và tha nhân hay đang khô héo chờ chết ? Những lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay như một hồi chuông báo thức giúp chúng ta có dịp tỉnh táo để xét lại ‘hiện trạng’ cây đức tin của mỗi người chúng ta.

Một cuộc sống thánh thiện lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác, một chứng tá đức tin luôn có sức đánh động người khác. Bài Tin Mừng hôm nay làm nổi bật ý tưởng trên. Qua kiểu nói trái tốt đến từ cây tốt, Chúa Giêsu muốn nói đến những thể hiện đích thực của lòng tin : một đức tin chân thật luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Bởi chưng “Không phải những ai nói : lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thực hành ý Chúa mới được vào mà thôi” ( Mt 7,21). Chúa Giêsu tỏ ra cảm thông và tha thứ cho những yếu hèn, vấp ngã của con người nhưng Ngài không hề dung chấp cho thái độ giả hình của những người Biệt Phái. Ngài gọi họ là những tiên tri giả, những người đội lốt chiên, nhưng bên trong là lòng dạ của sói dữ. Họ trưng bày một bộ mặt đạo đức nhưng cuộc sống của họ gồm toàn những hành động xấu xa. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước thói giả hình. Chúa muốn những người Kitô hữu phải là những người khác biệt. Nói theo ngôn ngữ của nhà thần học Balthasas: Sự khác biệt ấy là chính bạn đã cấy và làm cho đâm rễ thật sâu tinh thần Kitô giáo vào giữa lòng thế giới này. Đó là tinh thần bác ái, yêu thương, tha thứ cho đến cùng như Chúa Giêsu. Qua đó mỗi người chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa, làm cho Chúa đáng tin hơn trong xã hội ngày nay.

Chúng ta đã lãnh nhận mầm sống từ chính Đức Kitô Phục Sinh ban tặng. Ước gì chúng ta mang lại những hoa quả dồi dào nhờ đời sống mến Chúa yêu người, để khi nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, người khác sẽ biết, sẽ tin vào Đấng mà chúng ta tin. Để điều ước đó trở thành hiện thực, mỗi người Kitô hữu hãy lấy Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống và lẽ sống của mình. Bởi chưng “ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em không làm gì được” (Ga 15,5).

Xin Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng ta lòng can đảm để trở nên những chứng nhân cho Chúa ở thế giới này.


Comments are closed.